НИЗХИ Орешак има нужда от подкрепа

Националното изложение в орешак има нужда от подкрепа, а не от конфликти.
Не е в практиката на Община Троян да отговаря на компромати и обиди. Но във връзка със станалите вече няколко публикации, свързани с конкурса за Управител на Националното изложение на художествените занаяти, задаваните въпроси от граждани и прехвърлянето на границата на приемливото поведение, намираме за нужно да изразим позицията си.
Конкурсът за управител е проведен съобразно изискванията на чл. 68 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение 309/28.02.2021 г. на Общински Троян, като в конкурсната комисия участваха трима представители на Общински съвет – Троян, избрани с гласуване като представители на групите на ГЕРБ, БСП и ДПС и представители на Община Троян – зам. кмет, в ресора на който е културата, зам. кмет, в ресора на който са общинските фирми, директор на дирекция „Общинска собственост и икономика“, в ресора на който са общинските фирми и началника на отдел „Правен“. Комисията единодушно одобри начина на провеждане на конкурса, в това число и системата на оценяване. Оценката на кандидатите бе определена като средноаритметична от оценките на всички членове на комисията. Всички членове на комисията дадоха най-висока оценка на избрания кандидат г-жа Джабраилова.
Системните публични нападки на г-н Хаджийски спрямо Община Троян и персонално спрямо Кмета започваха отпреди няколко години, когато работна група от експерти на Община Троян не прие искането му да изработи за Националното изложение силиконови фигури на твърде висока стойност при директно възлагане към самия Хаджийски. Аргументите за отказ са свързани със законосъобразността на такова възлагане и неприложимостта на въпросните силиконови фигури към идеята за развитие и на популяризиране на художествените занаяти чрез НИЗХИ. Очевидно разочарован, г-н Хаджийски започна писане на поредица от компромати, от свое име и от името на други хора. По-късно член на неговото семейство оглави неправителствена организация, която организация създаде и сайт с цел да промени Троян. Действията на организацията и сайта на този етап се свеждат до писане на компромати. Следва кандидатура на г-н Хаджийски за Управител на НИЗХИ в първия етап от конкурса. Във втория етап освен г-н Хаджийски в конкурса участва и друг член от семейството му. Обща е и оценката на членовете на комисията за избор, че участниците от семейството на г-н Хаджийски се представят добре в художествено-творческата част на концепциите си и слабо в икономическата.
Община Троян счита, че всички груби нападки спрямо избрания кандидат и представители на Общината са неетични, тенденциозни и неоснователни.
НИЗХИ в Орешак има нужда от подкрепа, а не от конфликти. Защото Троян се е гордял и ще продължи да се гордее с него.
Община Троян

Източник
Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button