Общото събрание на читалище „Наука“ се отлага

Библиотеката и Детски отдел няма да работят с читатели

Общото събрание на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян, област Ловеч обявено за 24.03.2021 г., се отлага за неопределено време

Считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.(включително) преустановява изцяло  дейността си.
Спира обучението в Детска музикална школа и Студия „Гласове”.
Библиотеката и Детски отдел няма да работят с читатели.

Във връзка със Заповед № РА-01-173 от 18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България

Общото събрание на читалище „Наука“  се преустановяват дейностите в ДМШ, библиотеката и Детски отдел се отлага заради:

6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони.

7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, театри, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други), включително и такива провеждани на открито (събори, фестивали и др.).

3. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г.

Заповед на министър Ангелов за новите мерки

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button