Повече вода и светлина за хижа „Козя стена“

Повече вода и светлина за хижа „Козя стена“  – кампания за набиране дарителска средства

Хижа „Козя стена“, която е една от малкото хижи в България, останала без път за автомобили, без връзка с електро-енергийната мрежа и без гравитачно водоснабдяване.
Изборът през 1940 г. на мястото за построяване на една малка хижа над нивото на близкия водоизточник, изворът Хайдук чешма край Троян, не е необичайно в ония години.
30 години по-късно е предприето крупно разширение без промяна на местоположението на хижата, а намеренията за електропроводи и мощно помпено водоснабдяване от дълбокото Дамлъдере се оказват крайно нереалистични.
През летния сезон понякога хижата се пренаселва и събраната вода в резервоарите не стига за най-неотложните битови и санитарни нужди, инсталираните душове остават на сухо. При това част от водата, постъпваща в събирателния и качена в напорния резервоар (последно ремонтирани от СТПД „Академик“ – Русе през 1999 г.) се губи през пукнатините му, а по проект не е предвидена топлоизолация, което прави невъзможно пълноценното му използване през зимния период.
Вече 26 години дружество „Академик“ на Русенския университет „Ангел  Кънчев“ подпомагат активно и целенасочено хижарите в техните неимоверни усилия, лишения и трудности.

Отдаваме признание и благодарност към стотиците дарители в кампания „Професия ХИЖАР“ за събиране на средства за соларната система на хижата, в кампаниите за подобряване на маркировката в района.
Направеното не е малко, но за да създадем и поддържаме по-добри условия за прием в хижата са необходими напорна помпа, материали за хидро-термоизолация на резервоарите, полиетиленови тръби и 4 тягови акумулатори за подмяна на наличните, общо за 6000 лв.
Солидарно, хижари и дружество „Академик“, поемаме своя дял в начинанието с с доброволен труд и 1500 лв., които можем да заделим.

Уважаеми планинари,
Уважаеми приятели на Троянския Балкан и хижа Козя стена,

За да осъществим подетата инициатива, ни е необходима Вашата помощ. Доверете ни се и подкрепете каузата

„ПОВЕЧЕ ВОДА И СВЕТЛИНА ЗА ХИЖА „КОЗЯ СТЕНА“. ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ !

СТПД „Академик“ – Русе

Линка към канпанията „Повече вода и светлина за хижа „Козя стена“ -https://platformata.bg/bg/kauzi/1085:svetlina-i-voda-za-kozya-stena/details/campaign.html?fbclid=IwAR2IJnEhc8yn9qA-GBtkDN3fwtf1vP6FiOhHPLyBbdIaw8r5pGDBaIIFOMc

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button