Предизвикателства, 2021г. за строителството

Предизвикателства, 2021г. пред дирекция „Строителство“ пред дирекция „Строителство“ бяха представени на месечната пресконференция на Донка Михайлова  от Николай Райковски – Директор на Дирекция „Строителство“
В капиталовата програма и програмата за текущ ремонт на Община Троян за 2021 г. за заложени следните по-големи обекти:
Предизвикателства, 2021г -Изграждане паркинг в кв. 303 /зад АИР/ – 217 930 лв.
През 2020 год. е обявена процедура за избор на изпълнител на СМР и строителен надзор. В момента офертите са в процес на разглеждане и оценка. Предстои избор на изпълнители и сключване на договори. Чрез изграждането на паркинга ще се задоволи липсата на паркоместа в района и ще се осъществи връзката между ул. „Васил Левски“, при новото кръгово и ул. „Еделвайс“. Проектът предвижда 46 броя паркоместа, в т.ч. 2 места за инвалиди.
Изграждане на обслужваща инфраструктура към Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост гр. Троян – 400 000 лв.
Във връзка с предстоящото стартиране на нови социални услуги на територията на Община Троян, област Ловеч е необходимо да бъде изпълнен обект, който да даде възможност за свободен достъп до сградите, както и нови възможности за осигуряване на паркоместа в района.  Обща дължина на предвидената за изграждане част е около 190 метра.
Изграждане на част от ул. „Мир“ с подземна и надземна инфраструктура – проект – 20 000 лв.
Проектната разработка, която ще бъде изготвена, ще осигури нов транспортен достъп до имота, в който ще бъде реализирана новата Многофункционална спортна зала на гр. Троян. Проектното трасе ще продължи ул. „Мир“ от кръстовището с ул. „Стадион“ до входа на стадион „Чавдар“. Към проекта се предвижда да бъде изготвена и част „Електро“, в която ще бъде предвидено улично осветление и подземни слаботокови мрежи за обслужване на прилежащите имоти. В трасето на същата улица ще минат и основните В и К мрежи. Част от прилежащите терени към улицата ще бъда оползотворени като на същите ще бъдат изградени нови паркоместа, които ще бъдат използвани от посетителите от спортните съоръжения в района. В проектната разработка ще бъдат заложени и всички конструктивни елементи /подпорни стени/, необходими за изграждането на улицата.

Направа на нова тротоарна настилка – 203 000 лв.
През годината предвиждаме да подменим тротоарна настилка с нова в следните участъци: ул. „Ген. Карцов“, в участъка на изпълняващия се ремонт на Републикански път II-35, от № 470 до последната автобусната спирка в чертите на града, лява страна в посока „Беклеме“; част от тротоар по ул. „В. Левски“, от кръстовище с ул. „Ст. Караджа“ до кръстовище с ул. „Шипка“; тротоар по ул. „М. Радковски“, от новото кръгово до ул. „Хан Аспарух“; двустранен тротоар по ул. „В. Спасов“, след изграждане на канализацията; тротоар по ул. „Хр. Цонковски“; по-малки локални ремонти на участъци от ул. „В. Левски“.

Текущ ремонт Общинска пътна мрежа – 503 800 лв.
Това са средства за текущ ремонт на 11 участъка от ОПМ и за ремонт на съоръжения, намиращи се на общински пътища. Във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия предвиждаме да се извършат ремонти на участъци от общински пътища: в с. Белиш; с. Терзийско; мах. Длъжковска; с. Горно Трапе; с. Врабево – с. Добродан; с. Ломец; с. Балабанско; път към депо ТБО гр. Троян; с. Гумощник; с. Орешак – с. Черни Осъм – мах. Миленча. Ще бъде изпълнен и неотложен ремонт на участък от общински път с. Орешак – Троянски манастир – с. Черни Осъм., завърши за Предизвикателства, 2021г инж.Райковски.

Свързани статии

Back to top button