Работният проект за Многофункционална спортна зала е готов

Работният проект на Многофункционална спортна зала е готов, съобщи кметът на Община Троян Донка Михайлова.

Основните изисквания към проектанта за функционалност, приемливи разходи за издръжка, достатъчно паркоместа са спазени. Залата ще осигурява условия за тренировки и състезания на лицензираните спортни клубове в Троян при провеждане на поне национални състезания, оперативни разходи, възможни за бюджета и 76 паркоместа.Работният проект за Многофункционална спортна зала е готов

Необходимостта от Спортна зала стана все по-належаща. Броят на спортните клубове нарасна.

Работният проект на Многофункционална спортна зала е с решение за реализиране на игрално поле с „чисти” размери 36,00х21,00 м. с възможност от три страни около него да се организират 600 седящи места за зрители. Многофункционална спортна зала, предвидена за реализиране в кв. 88 по плана на град Троян, на площ от 5030 кв. м.

Около 2 години се проучва  възможността – съвременна Многофункционална спортна зала. Избран подходящ общински терен, в близост до Стадиона на  общинския град в област Ловеч.

Теренът е с наклон на изток. Денивелацията дава възможност за оптимално полезен обем, включващ две нива. Теренът дава възможност за транспортен достъп до приземния етаж, който ще се ползва само за тренировки – до него ще имат достъп само спортисти, треньори и служебни лица, свързани с функционирането на обекта.

„Работният проект на Многофункционална спортна зала и продължаваме по законовата процедура – предварително становище и евентуално бележки от ОЕСУТ, отстраняване на бележките и окончателно становище, избор на надзорна фирма по ЗОП, подготовка от надзорниците на доклад за оценка за съответствието, ново разглеждане от ОЕСУТ и издаване на строително разрешение.“, написа още Михайлова в страницата си в социалната мрежа.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button