Ръст на нощувките в община Троян

Ръст на нощувките в местата за настаняване в община Троян между 7 и 8% , отчита  администрацията в града за първите два месеца на годината спрямо същия период на м.г. Реализирани са над 22 хиляди нощувки.

За м. януари има повишение от 7.88 % спрямо 2020 г. при повишение от 19.6 % на 2020 спрямо 2019 г. За м. февруари ръстът е 7.06 %, 2021/2020 г. и 29.6 % спрямо 2020/2019 г.
Увеличен е и броят на туристите – през м. януари 2021 г. наблюдаваме ръст на посещенията от 7.6 % спрямо предходната 2020 г.  предвид увеличението от 31.38 % през 2020 г. спрямо 2019 г.

Средният престой за януари е 1.77 нощувки, а за февруари 1.93, при годишен престой от 2 нощувки.
Подчертаваме, че наблюдаваните увеличения в туристите и нощувките за 2021 спрямо 2020 г. ще бъдат коректни само за месеците януари и февруари
Статистиката от първите месеци на годината говори за една положителна тенденция за стабилизация на сектора туризъм на местно ниво.
От изнесените данни правим заключението, че Община Троян не само разполага със сериозен потенциал за реализиране на разнообразен по вид туризъм – планински и ски, културен, балнео и спа, но и умело успява да се представи като сигурна и атрактивна дестинация на националния пазар.
През настоящата година ще положим усилия да обогатим туристическото портфолио на общината, като разработим няколко ниши с неизползван към момента потенциал, а именно къмпинг и кулинарния туризъм

Ръст на нощувките – сериозен интерес има към селата Чифлик, област Ловеч, Орешак, Балканец и Бели Осъм, като на територията на последните две села се намира туристически комплекс „Беклемето“, което традиционно привлича туристи от цялата страна. Средният престой за януари е 1.77 нощувки, а за февруари 1.93 нощувки – при годишен престой от две нощувки.

В Общината е планирано изграждане на къмпинг за кампери и каравани до Мотополигона, като очакванията са той да започне да функционира от средата на лятото.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button