Съобщение за заявление за гласуване в изборите

Съобщение за заявления за гласуване в изборите за народно събрание с подвижна избирателна кутия, съгласно закона за здравето

Уважаеми съграждани, във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за Народно събрание и предоставяне на възможност за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, Ви уведомяваме, че:

В срок от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г. всеки избирател, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето може да подаде заявление (Приложение № 1) към Решение № 2159-НС от 02 март 2021 г. на Централна избирателна комисия в Центъра за административно обслужване в общинска администрация – Троян, находящ се в град Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – Партер, както и в кметства/кметски наместничества на територията на общината, по един от следните начини:

Заявление саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс.
Заявление подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс.
Заявление, подадено на електронната поща на e-mail: mayor@troyan.bg или postbox@troyan.bg, без да се изисква квалифициран електронен подпис.
Електронно заявление, подадено чрез Портала за електронни административни услуги на Община Троян, на следния адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, без да се изисква квалифициран електронен подпис.
Общинска администрация – Троян, област Ловеч

Свързани статии

Back to top button