Телефонна линия за изборите е открита в МВР

Междувременно Сметната палата отвори Единния регистър по Изборния кодекс /ЕРИК/ за подаване на информация

В МВР е открита телефонна линия за изборите, на която да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на министерството в изборния процес
До 05.04.2021 г. в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98.
На нея, както и на e-mail izbori2021@mvr.bg, гражданите могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.
Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.
Това  е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на редовните парламентарни избори, съобщиха за Троян експрес

Междувременно Сметната палата отвори Единния регистър по Изборния кодекс /ЕРИК/ за подаване на информация от участниците в изборите, съобщиха от одитната институция.

До сряда, 10 март, те трябва да изпратят информацията по чл. 171, ал. 2 от Изборния кодекс за включването й в ЕРИК.

Информацията, която се подава в ЕРИК е:

Трите имена, ЕГН и адрес на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения; наименование на юридическите лица и едноличните търговци, ЕИК, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения; трите имена и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата; декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо или юридическо лице или едноличен търговец надхвърли една минимална работна заплата; декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата; наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за връзки с обществеността, с които участникът работи.

По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата информация за даренията, за включване в ЕРИК.

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button