Инструкции във връзка с Великденските празници

Инструкции във връзка с Великденски празници предстоящите Великденски празници, въпреки предприетите мерки за ограничаване разпространението на заболяването COVID- 19, е възможно граждани да посетят църкви, манастира, параклиси и други православни храмове.

Празникът е свързан с използване на запалени свещи, които при неправилно ползване могат да бъдат причини за възникване на пожар.

Ето защо е необходимо да се спазват някои основни правила с цел да не се допускат инциденти и да бъдем подготвени с правилни действия.

Преди всичко, още при влизане в непозната сграда, се ориентирайте за разположението на изходите, наличието на пожарогасители – те могат да бъдат вашето спасение.

  1. При пожар сградата се напуска незабавно, но не се поддавайте на паниката.
  2.  Постарайте се да запазите спокойствие и да успокоите намиращите се около вас.
  3. При първа възможност съобщете за пожара на тел. 112. Спокойно обяснете адреса, големината на пожара, местоположението си, има ли застрашени и пострадали хора и др. Не прекъсвайте връзката, съобщавайте за всяка промяна в ситуацията.
  4. Бъдете внимателни с използването на свещи, особено при подреждане в редици. Съществува вероятност да запалите дрехите на близкостоящ до вас човек или друг горим материал.
  5. Оставяйте свещите да догарят единствено на определените места. Не се допуска поставяне или залепване на свещи върху конструкции на сгради.

Ако сте очевидци на нарушения на противопожарните правила сигнализирайте компетентните органи на тел. 112 или директно на тел. 068668642. На тези телефони търсете помощ и при възникване на пожар или друга аварийна ситуация.

Инструкции във връзка с Великденски празници –  повече информация посетете сайта http://pojarna.com/

гл. инсп. инж. Петър Петров
РСПБЗН гр.Троян , област Ловеч

Автор:
гл. инсп. инж. Петър Петров
Източник
РСПБЗН гр. Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button