Изплащат по 120 лв. за храна на пенсионери

Изплащат по 120 лв. за храна на пенсионери, които получава пенсия от 300,01 лв. до 369 лв. – колкото е линията на бедност у нас, ще получат по 120 лева за храна

Компенсацията се отпуска еднократно съгласно чл.64 от Закона за държавния бюджет на Република  България за 2021г, съобщават за „Троян експрес“

Помощта ще се изплаща от 19 април 2021 г. до 26 април 2021 г. по начин, по който лицата получават пенсиите си: по банков път или в пощенските клонове на Български пощи.

Aко пенсионер не получи дължимите средства в пощенската станция, от която обикновено взима пенсията си, трябва да се обърне към местния клон за социално подпомагане по местоживеене за уточняване на актуалния му адрес. След това ще бъде включен в списъците.

Намерението на държавата да отпусне финансовата помощ за пенсионерите стана ясно още през януари и февруари. Първоначално се предвиждаше 120-те лв. да се дават под формата на ваучери за храна, но после се реши да се дават в пари.

Синдикатите приветстваха социалната помощ, с аргумента, че хората в нужда ще получат тези пари.

Групата на пенсионерите с пенсии до 300 лв. е основният контингент на програмите за социалноподпомагане. Болшинството от тях са с доход, който се включва в границата, за да получат месечни
помощи, целеви помощи за отопление и други видове подкрепа. Те имат право и на европейските програми за „Храни“ и обществени трапезарии. Не казваме, че сме решили техните проблеми, но в
никакъв случай, това не е група, която е подценена. Те получават и допълнителните 50 лв., както всички.
„Опитахме се да осигурим една по-широка подкрепа и някакъв баланс.“

Изплащат по 120 лв. за храна на пенсионери и не е необходимо пенсионерите да подават заявления в Дирекциите „Социално подпомагане“.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button