Община Троян подкрепя акциите за почистване

Община Троян изказва благодарност на всички граждани, участвали в инициативите.

Община Троян подкрепя на инициативите за почистване от всички граждански инициативи на територията на общината заедно  с ОП“Комунални услуги“.
В последно време на територията на Община Троян се родиха няколко граждански инициативи за почистване на територията от незаконно изхвърлени отпадъци.

Всички отпадъци, събрани по време на организираните от местни доброволци акции за почистване в районите на с. Терзийско, кв. Ливадето и коритото на р. Осъм в централната градска част, вече са извозени. В рамките на деня ще бъдат премахнати и тези от пътя, водещ към туристически комплекс „Беклемето“.
Ще приветстваме включването на жители на общината в почистването и на други терени. ОП „Комунални услуги“ ще осигури ръкавици и чували за събиране на битови отпадъци на всеки, който желае да се включи в инициатива за почистване на неправомерно изхвърлени около жилищата или местата за отдих отпадъци.
За да бъде осигурено навременно извозване на събрания боклук и закупуване на нужни материали, призоваваме организаторите на подобни инициативи да уведомят за провеждането им на дежурния телефон в Община Троян: 0670/ 6 80 50.
Ръководствата на Община Троян и ОП „Комунални услуги“ изразяват надежда, че ще успеем да направим общината по-чиста и приветлива, като обединим усилията си за почистване на проблемните зони и съвестно изхвърляме отпадъци само на обособените за целта места.

Да напомним, че 100 чувала боклуци по-малко има  в река Осъм благодарение на доброволци от Троян (област Ловеч)

На следващият ден и в махала „Ливадето „почистиха тротоарите. По пътя за  и на Беклемето също бе направена щателна oборка.

Стадион „Чавдар“ блесна след двудневно премахване на боклуците от ФК „Чавдар“и  доброволци.

Община Троян подкрепя инициативите за почистване  и благодари на всички, инициирали и участвали в тези  акции

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button