Патронният празник на НУ „Христо Ботев“ Троян

Патронният празник на НУ „Христо Ботев“ Троян, област Ловеч събра в двора на троянското училище много ученици, учители и родители.

Той бе финала на седмицата, която се провеждаха дейностите, свързани с патронния празник.

Днес  бе тържествения финал, който бе изпълнен със стихове, песни, танци и хора, награждаване на малките последователи на Ботев за труда и усърдието, както и поднасяне на цветя на незнайния четник.


Мажоретките и вокалната група поздравиха своите съученици, а Преслав Якимов изпълни пред паметника на Ботевия четник много емоционално стихотворение за патрона на училището.

Директорката Марияна Митова също поздрави присъстващите и пожела  учениците  да не забравят своето училище.

В седмицата посветена на Ботев, патрон на нашето училище, учениците от групата 3″а“-3″б“ се включиха с рецитиране на стихотворения, които научиха с голямо желание.
Вчера се проведе турнир по “ Народна топка “ между 3 и 4 клас. Битката беше много оспорвана, но безспорен победител са учениците от 4“а“ клас.

Проведоха се щафетни игри между 1 и 2 клас. С много емоции и спортен дух се включиха всички ученици. Безспорни победители са 2 „а“ клас. Училищният двор пълен с „Ботевчета“, беше огласен от много възгласи и детски смях на смелите, бързи и сръчни ученици

Деца и родители рисуваха заедно „Моето училище“.

В седмицата посветена на великия революционер и поет Христо Ботев, патрон на нашето училище, учениците от 4 „б“ клас рецитираха и четоха стихове му. Рисуваха и създаваха компютърни графики, посветени на любимото си училище и неговия патрон. Направиха прекрасни книжки за революционера, в които описваха живота и делото му. Създадоха кратки стихосбирки от негови стихотворения. Припомниха заветите му и отново се възхищаваха на неговия патриотичен дух и себеотдаване в името на Родината.

Днес бяха наградени от г-жа Митова – директорка на училището.Патронният празник на НУ "Христо Ботев" Троян

Патронният празник  на НУ „Христо Ботев“ Троян  завърши с весели хора и много снимки.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button