Пътят Троян –  Орешак е отворен

Видео

Пътят Троян –  Орешак е отворен. Това се случи малко след 17:30 часа след като бе положен вторият слой асфалтова настилка.

Във връзка с реализиране на проект „Пътна връзка между Път II – 35 и Път III – 357 в гр. Троян, област Ловеч от км 0+000 до км 1+154.28“, подобект : Мост над р. Бели Осъм при км 0+121.37, от 04.03.2021 г. до 10.04.2021 г бе  затворено двупосочно движението пред предприятие „Тева“ (бивше „Актавис“).

Движението беше организирано и временно обозначено по обходни маршрути. Основно трафикът беше пренасочен към западната страна по улица „Васил Левски“ и улица „Христо Ботев“

През другата седмица ще бъде положен и третия износващ слой. От утре бригадата, която работи на южния вход, ще започне фрезоване на асфалт и изваждане на бордюри на северния вход в участъка от началото на ул. „Васил Левски“ до Белодробна болница. Там започва цялостна реконструкция. В момента текат подготвителни дейности. По ул. „Васил Левски“ движението през по-голямата част от времето няма да бъде затваряно цялостно, а ще бъдат въвеждани ограничения в определени участъци, като ще се работи в една от лентите.

Пътят  от Троян – Орешак или по-точно улица „Академик Ангел Балевски“  е основна  пътна връзка между път II – 35 и път III – 357 в гр. Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button