Подмяна на дървета по ул. „Васил Левски“ Троян

Подмяна на дървета по улица „Васил Левски“ Троян ще бъде извършена заради  изпълнението на обект „Ремонт на път II-35 Плевен – ЛовечТроян – Кърнаре“, в участъка от км 73+167 до км 75+260, преминаващ по нея .

Първо ще бъдат премахнати част от дърветата, които попадат в бордюрната линия и клоните им пречат на въздушните трасета на ЧЕЗ.
Община Троян отново потвърждава грижата си за запазване на зелените пространства в града и поема ангажимент за подмяна на отстранените дървета с нови, веднага щом това стане възможно.

Целта на проекта е възстановяване на пътната настилка, осигуряване на отводняването на пътя, актуализиране на хоризонталната и вертикалната сигнализация. Ремонтът на улицата ще протече в два етапа, като по време на първия, избраният от Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнител, ще извърши подмяна на бордюрите и преасфалтиране на платното, а през втория Община Троян ще направи подмяна на тротоарната настилка и компенсаторно засяване на нови дървесни видове. Предстоящото премахване, наличието на множеството празни пространства с изкорубени или увредени от гнилостни процеси дървета, както и фактът, че това е един от входовете на града, налагат прилагане на комплексно решение за разрешаване на проблема с озеленяването на ул. „Васил Левски“.

Подмяна на дървета  ще е възложено изработването на цялостен проект за реконструкция на озеленяването на ландшафтен архитект.   Ще се търси не само постигане на една по-естетична визия, но и създаване на естествена зелена бариера срещу шумовото и прахово замърсяване, причинено от интензивния автомобилен трафик.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button