Реновиране на градинка в Орешак

Реновиране и възстановяване на градинка в Ореша по инициатива на кмета на село Орешак Марияна Генковска.

По нейна инициатива бяха предприети действия по реновиране и възстановяване на градинката до т.н. „Топурчевски геран“. Начинанието бе подкрепено и от Местна инициативна група –Троян, Априлци , Угърчин.
Парковото пространство се намира на ключово кръстовище, което обединява две основни пътни артерии:
1. От гр. Троян (където пътникопотока на туристи е основно от градовете София, Плевен, Ловеч, Пловдив и др.);
и

2. От градовете Априлци и Севлиево (където пътникопотока на туристи е основно от градовете В. Търново, Русе, Варна, Бургас и др.).
Оттук минава движението за Троянския манастир „Успение Богородично“, за Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата, за Природонаучния музей в село Черни Осъм.

През 2020 година кметството кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на дейности по облагородяване и възстановяване на парковото пространство, но проектното предложение не бе одобрено.
Затова, като се има предвид значимостта и важността на проблема, група активни граждани с прякото участие на кмета на населеното място взеха решение на доброволен принцип да възстановят поетапно парковото пространство.
Първоначално бе възстановен герана, който е построен през далечната 1940 година. На терена е вече е монтирано съвременно лед-осветление, което се захранва със слънчева енергия. Подстъпите към чешмата също бяха изцяло възобновени.

В близко бъдеще предстои да се оформят два входа към градината, с осигурен достъп за детски колички и за хора от уязвими групи от населението. Предстои монтирането на детска люлка, пейки и други съоръжения за спорт и отдих.

Реновиране и възстановяване   ще е продължена  от  Кметската администрация заедно с Местната инициативна група ще  подкрепят и насърчават подобни доброволчески инициативи като очакванията са да бъдат облагородени и възстановени и други общински терени, определени за озеленяване, отдих и по-пълноценно осмисляне свободното време на гражданите.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button