Споразумението за партньорство „По водите на р. Осъм“

Споразумението за партньорство  за реализация на инициативата „По водите на р. Осъм“ е между партньорите Община Ловеч, Община Троян, Община Летница, Община Левски, Община Никопол, Областна администрация – Ловеч, и Областна администрация – Плевен.

Общинските съветници на Ловеч одобриха  споразумението за партньорство – инициативата „По водите на р. Осъм“. Това стана на заседание на ОбС, проведено на 8 април 2021 г., като гласуването показа пълна подкрепа, без гласове „Против“ или „Въздържал се“.

Целта е да се постигне по-добър фокус на инвестициите, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различните заинтересовани страни и интегриран подход на развитие на териториално ниво. Участниците и другите заинтересовани страни (представители на бизнеса и гражданското общество), ще работят съвместно за достъп до финансиране и привличане на средства от различни източници, в т.ч. по оперативни програми и други донори, в новия програмен период 2021-2027 г.

Създаването на партньорство между местните власти за устойчиво регионално развитие на територията, през която преминава река Осъм, ще открие много нови възможности за привличане на финансиране, което да бъде насочено към насърчаването на местното развитие в региона.

Целта на партньорството е постигане на по-добър фокус на инвестициите чрез реализиране на интегрирани териториални инвестиции, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различните заинтересовани страни и интегриран подход за развитие на териториално ниво

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button