СТЕМ обучения в СУ „Васил Левски“ – Троян

СТЕМ обучения в СУ „Васил Левски“ – Троян (СТЕМ – наука, технология, инженерство и математика)
СУ „Васил Левски“ – Троян е Иновативно училище от 3 години и за този период непрекъснато се обогатява със съвременни технологии, а преподавателите се квалифицират и обменят своя опит с учители от различни училища в България.

Най-новата техника, доставена в училището, е част от оборудването по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и представлява STEM комплект за експериментална работа. Комплектът дава възможност за мултидисциплинарен подход при изследване на различни научни явления и включва процесорен модул с интегрирани цифрови сензори за измерване налягане на въздуха, температура на околната среда, ток, разстояние, движение, външна температура, GPS, светлина, микрофон, pH, относителна влажност, звук, универсален вход, напрежение и софтуер за визуализиране и анализ на измерванията.

Всичко това ще позволи ефективно реализиране на дейностите в иновативните паралелки, в които акцентът е поставен именно върху природните науки и информационните технологии.
За работа с Labdisc бяха обучени преподавателите по природни науки и г-жа Петя Маринова, библиотекар на училището. Предстоят и нови обучения във връзка с работата в STEM-центъра, чието изграждане предстои през лятото на тази година.

STEM-центърът ще обхване площ от приблизително 400 кв. м и в него ще се обучават повече от половината наши ученици. Те ще изучават науката „технологично“, ще имат достъп до различни кътове за работа, ще могат да се включат в различни дейности. Улеснена ще бъде визуалната връзка. Така учениците ще осъзнаят единството на природните процеси, на всички области на човешкото знание.

Така ръководството и преподавателите в иновативните паралелки ще отговорят на очакванията за модернизация на училището и адекватно следване на политиката на МОН за развитие на STEM – науките в страната.

СТЕМ обучения в СУ „Васил Левски“ – Троян (СТЕМ – наука, технология, инженерство и математика) – преподавателите се квалифицират и обменят своя опит с учители от страната

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button