Висока инвестиционна активност в Троян

Висока инвестиционна активност отбелязва Община Троян
Прогнозите за спад в проектирането и строителството като негативен икономически ефект, свързан с огромната несигурност, породена от пандемията, не се оправдаха.

В рамките на една година в Община Троян са издадени 186 бр. разрешения за строеж. От тях 14 за производствени обекти, 8 – за обществено обслужване, 19 – за обекти на Община Троян, 7 – за обекти на ЧЕЗ, 4 – на мобилни оператори и 88 за реконструкции, преустройства, допълващо застрояване и други.Висока инвестиционна активност в Троян

Видимо от графиката разрешенията за строеж ежегодно нарастват.

Сред производствените обекти най-значими са създаването на нови производствени халета за изграждане на Цех за интериорни възглавници в „КАЛИНЕЛ” ЕООД, разширение на предприятие за хранителни добавки „Фитофарма“ ЕООД в с. Орешак, обект „Складова база – строителни материали” с възложител Иван Велчевски в Калейца, разширява се и „Биоенерджи“ ЕООД в Калейца.

В рамките на годината се работи по обектите: „Разширение на цех за дървообработване“ с възложител „Лифтов 2008“ ЕООД в с. Калейца, „База за съхранение и обработка на билки – реконструкция и модернизация на съществуваща сграда, обслужващи площадкови пътища“ с възложител „Биопрограма“ ЕАД в с. Дебнево, „Разширение на работилница за пластмасови изделия“, с възложител „Рудикс“ ЕООД в гр. Троян, „Производствена сграда за нетъкан текстил и складове“ с възложител „ДКТЕКС” ООД, с. Шипково.

Висока инвестиционна активност и в най-новата бизнес зона на града – „Троянско поле“.

Там се изгражда Цех за обработка и преработка на аквакултури, предимно от собствено производство, с възложител „Аквамел“ ЕООД, нови мощности в града създава познатият и предпочитан месопроизводител „Зюмбюлски“ ООД. „Балкантрейд” ЕООД прави разширение и реконструкция на съществуваща производствена сграда за фурнировани плоскости и обслужваща сграда.

“ТОП“ ЕООД в Дебнево изгражда Фотоволтаична централа до 30кW.
Развитие има в хранителната индустрия. „Кондов екопродукция” ЕООД изпълнява разширение на хладилна камера за разфасовка и опаковка на готова продукция към млекопреработвателното предприятие в с. Старо село.

Александър Данчев Петров изгражда малък кланичен пункт с колбасарски цех в с. Добродан. Очертава се и сериозно производството и преработката на риба с изграждане на риболюпилен комплекс и ферма за интензивно отглеждане на риба в с. Калейца, на вече споменатия възложител „Аквамел” ЕООД.

Висока инвестиционна активност в Троян
Донка Михайлова

Висока инвестиционна активност и в туризма. Работи се по реконструкция и разширение на любимия за много троянци хотел „Каза Арт“ с възложител „ВИЛА КАЗА АРТ“ ООД в с. Орешак.

Започна ремонт и реконструкция на сектор от хотелски комплекс, собственост на „Алфарезорт термал” ООД, във вилната зона на с. Чифлик. Изграждат се нови къщи за гости.
Буквално преди дни беше въведен в експлоатация супермаркет ЛИДЛ с възложител „Лидл България ЕООД § КО.КД”. Очаква се в района да се развие цяла мрежа от магазини за търговия на дребно.

За поредна година Община Троян се явява най-големият възложител на строителство. Общината успя да привлече през годината проекти с европейско финансиране на стойност близо 19,5 млн. лв. Капиталовите разходи за годината, финансово обезпечени със средства от държавния и общинския бюджет, са за 5,8 млн. лв., а текущите ремонти за 2,5 млн. лв.

Висока инвестиционна активност в Троян, Ловешка област  и най-значимите обекти са третата клетка на депото за твърди битови отпадъци, сепарираща и компостираща инсталации, 10 многофамилни жилищни сгради, при които се цели повишаване на енергийната ефективност, основен ремонт с преустройство на блок „Г” на Поликлиника – град Троян в две социални услуги, реконструкция на улично осветление по улиците „Долно Ливаде” и „Сеновоза”, гр. Троян и др.

Източник
Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button