Започва Въззивно наказателно дело срещу троянец

Започва Въззивно наказателно дело срещу троянец на 26 април в Апелативен съд – Велико Търново

Със своя присъда от 01.12.2020 по НОХД 291/2019 г., Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия Билял А. Б. за виновен в това, че в периода 29.05.2013-30.05.2014 г. в гр. Троян, в условията на продължавано престъпление, пред Общинска служба „Земеделие“ гр. Троян и Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ гр. Ловеч, представил съгласно изискванията на чл. 32. ал. 1, чл. 41 ал. 2 и чл. 46 ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители – неверни сведения в заявление-форма за физически лица за подпомагане на кампания 2013 и 2014, регистрирано в ИСАК и приложените към него като неразделна част – таблица за използваните парцели през 2013 и 2014 г. и изискуемите по чл. 32 ал. 2 от ЗПЗП карти на блок за земеделско стопанство. Заявил е, че ползва, с посочения начин на трайно ползване и площ и към датата на подаване на заявлението, отговарят на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, земеделски парцели, намиращи се в землището на селата Борима и Дълбок дол, обл. Ловеч, регистрирани в системата за идентификация на земеделски парцели, като в действителност парцелите не са били ползвани от него, за да получи средства от фондове, принадлежащи на ЕС и предоставени от ЕС на българската държава от „Европейски за гарантиране на земеделието“ по мярка „Схема за единно плащане на площ“ и от „Европейски земеделски фонд за развитие на земеделските райони“.

За получените парцели, като е получил 3878,44 лева за 2013 г. и 2071,21 лева през 2014 г., поради което на основание чл. 248а ал. 5, вр. с ал. 2, вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 54 от НК го осъдил на 2 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил изпълнението на това наказание с изпитателен срок от 3 години. (условно)

Започва Въззивно наказателно дело  в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

Източник
Апелативен съд Велико Търново

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button