16 проекта с финансиране от Община Троян

16 проекта спечелиха за финансиране от Община Троян по Програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, 2021 г.
За гласуване бяха допуснати 21 бр. проектни предложения на обща стойност 63 051,45 лв., в т. ч. искано финансиране от програмата 43 411,50 лв.

Предвид на епидемиологичните мерки в страната, класирането на проектните предложения се извърши дистанционно по електронен път, като резюмета на допуснатите проектни предложения бяха публикувани на сайта на Община Троян и се даде възможност на всеки да подкрепи проектното предложение, което най-много му допада и счита, че то в най-голяма степен отговаря на критериите на програмата.
Гласуването се проведе в периода от 13.05.2021 г. до 12.00 часа на 21.05.2021 г., като в него взеха участие над 2000 души.

С кандидатите, чиито проектни предложения се финансират, ще бъдат подписани договори за изпълнение на проектите, като преди това, участниците следва да докажат собственото си финансово участие.

Победителите са  НЧ „Наука – 1870г.“, гр. Троян – 462 гласа , следвани от   СУ „Васил Левски“, с. Черни Осъм – 208 гласа,  СУ“Св. Климент Охридски“, гр. Троян –  208 гласа,  ОУ „Иван Хаджийски“ – 208 гласа,  НЧ „Христо Ботев- 1911 г.“, с. Врабево – 160 гласа,  ДГ „Незабравка“, с. Орешак – 118 гласа, НЧ „Просвета -1927 г.“, с. Чифлик – 85 гласа, НЧ „Знание -1906 г.“(77гласа), с. Черни Осъм, Кметство с. Бели Осъм Отдих край река, НЧ „Нап –  Обновяване зелена зона в кв. „Ливаде“ – 48,   Кметско наместничество с. Чифлик, Кметство с. Черни Осъм – 42, Природонаучен музей с. Черни Осъм – 32. С 30 вота е  НЧ „Светлина -1902 г.“, с. Шипково.

Проектите, които се класират за финансиране са от №1 до №16 включително и са на обща стойност 44 627,81 лв., от които 30 645,66 лв. от програмата.

Извън възможността за финансиране, поради изчерпване на средствата, остават проектите от №17 до №21 включително.

Общинска администрация – Троян благодари за активното участие на всички, които подадоха проектни предложения

16 проекта, които спечелиха и останалите проекти по гласуване може да видите ТУК

Източник
Общинска администрация – Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button