Конференция на БСП Троян – анализ на избори

Кандидат за народен представител- д-р Валентина Александрова

Kонференция на общинската организация на БСП се проведе на 20 май 2021 г. в залата на община Троян.

Председател на конференцията беше Владимир Хаджийски, председател на групата общински съветници на БСП в Троян.
Основният доклад бе изнесен от председателя на общинската организация Росен Веселинов.

В доклада се анализираха резултатите от последните парламентарни избори.

Направен беше обстоен анализ на грешките на Централния съвет на БСП в конструирането на кандидатските листи, както и на работата на общинската и областната организация.
Румен Тодоров прочете отчет на Ревизионната комисия за финансовото състояние на организацията.
Двата доклада бяха приети от конференцията.
В изказването си Донка Михайлова, член на Националния съвет, представи акценти от работата на НС на БСП в периода след провеждането на изборите. Михайлова се спря и на пропуските в работата на предизборните щабове както на централно, така и на местно равнище.Конференция на БСП Троян - подготовка за следващите избори
В последвалите изказвания се изказаха много критични мисли както за работата на Централния съвет на БСП по време на изборите, така и за пропуските на местните областни и общински структури. Специално се обърна внимание на:
– „Спускането“ на водачи на листи от Централния съвет, което, въпреки че е в съгласие с Устава на партията, предизвика неодобрението на членове и симпатизанти на БСП.

– Работата на партийните структури в извънизборна ситуация.
– Организацията на предизборните кампании на бъдещите парламентарни и президентски избори.
Дискусията беше оживена, изказаха се различни мнения.

Последна точка от дневния ред беше изборът на кандидат за народен представител за следващите парламентарни избори, който да бъде предложен на областната конференция от името на общинската организация на БСП – Троян.

От различните основни партийни организации бяха предложени 13 кандидати, 12 от които си направиха отвод. Участниците в конференцията подкрепиха единствения останал кандидат за народен представител – д-р Валентина Александрова.

Така кандидат за народен представител, излъчен от общинската организация на БСП – Троян, отново е д-р Валентина Александрова.

Конференция  на БСП беше гост беше Минчо Казанджиев – председател на областната организация на БСП – Ловеч.
ОС на БСП – Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button