Кратка история НУПИ „Проф. Венко Колев“ Троян

Кратка история на Националното училище за приложни изкуства „Професор Венко Колев“ – град Троян (НУПИ)Кратка история НУПИ „Проф. Венко Колев“ Троян

Националното училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ в град Троян е в системата училища по изкуства към Министерство на културата. Това училище е единственото в България, което подготвя художници, специалисти в областта на традиционната и модерната керамика. От него излизат и добре обучени кадри, готови да работят в широката сфера на рекламата. То може да бъде чест за всеки голям и хубав град, но мястото му е именно в Троян – град с вековни традиции в българската керамика. Благодарение на учителите и възпитаниците на НУПИ „Проф. Венко Колев“ школата на троянската керамика, която е световноизвестна, е жива и до днес.Кратка история НУПИ „Проф. Венко Колев“ Троян
Началото е поставено през 1911 година, като това учебно заведение тогава носи първото си име – ГРЪНЧАРСКО И ПЕЩАРСКО УЧИЛИЩЕ. То съществува като такова до 1913 година. Пръв директор е Найден Бошнаков. От 1914 до 1928 година институцията функционира под формата на грънчарски курсове за квалификация. От 1928 до 1931 година името е ОКРЪЖНО ПРАКТИЧЕСКО ГРЪНЧАРСКО УЧИЛИЩЕ, а от 1932 до 1944 година става ДЪРЖАВНО ПРАКТИЧЕСКО КЕРАМИЧНО УЧИЛИЩЕ, в което курсът на обучение завършва с полагане на изпити. До 1944 година са обучени 447 ученици от цялата страна. Интересно е да се отбележи, че в онзи период момичета не са приемани за обучение. От 1945 до 1952 година освен керамика се изучават и други занаяти, а името е ДЪРЖАВНО ПРОМИШЛЕНО И МЕБЕЛНО УЧИЛИЩЕ. Курсът на обучение пак е 4-годишен. От 1952 до 1975 година – училището отново сменя имената си няколко пъти: от ПРОМИШЛЕНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТРУДОВИ РЕЗЕРВИ № 72 до ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО КЕРАМИКА, а малко по-късно и ТЕХНИКУМ ПО ФИНА И БИТОВА КЕРАМИКА – с дневен и вечерен курс на обучение общо 4 години.

Кратка история НУПИ „Проф. Венко Колев“ Кратка история НУПИ „Проф. Венко Колев“ Троян
От 1975 година новото наименование е СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ХУДОЖЕСТВЕНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА с прием след завършен 7-ми клас и срок на обучение 5 години. Специалността е „художествена керамика“, а професията, която придобиват учениците, е „художник-изпълнител“. С решение на Педагогическия колектив през 1997 за патрон се приема професор Венко Колев, който е изтъкнат керамик с най-голям принос към оформянето на новия облик на това учебно заведение. Професорът е създател на учебните програми по керамика и някои други художествени дисциплини.
От 2009 година училището вече се казва НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „Професор Венко Колев“, в която се изучава също и специалността „рекламна графика“.Кратка история НУПИ „Проф. Венко Колев“ Троян

От 2017 година и до днес това учебно заведение започва да носи името НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „Професор Венко Колев“. През последните няколко десетилетия учебната институция се ръководи от художниците: Петко Петков, Николай Йовков, Спас Балев, Христо Йонков, Илиян Илиев.
В изминалите 110 години от училището са излезнали хиляди млади хора, които са се реализирали в различни професионални области и са добили високи постижения.Кратка история НУПИ „Проф. Венко Колев“ Троян

Днес НУПИ„Проф. Венко Колев“- гр.Троян е едно съвременно училище, в което се обучават ученици от V доXII клас. То изгражда личности – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно в Троян, България, Обединена Европа и света. Училището предоставя качествено образование с високо ниво на общообразователна и професионална подготовка и издава пълноценни дипломи за средно образование по стандарта, приет в Република България. Тези дипломи се признават навсякъде у нас и в чужбина – при започване на работа или при кандидатстване във висше учебно заведение. Нашите учители и ученици притежават оригинално мислене и артистични умения.

Тяхното активно личностно присъствие в духовния живот на град Троян е белег за интелектуалност, творчески ентусиазъм, естетичност и вдъхновение, а НУПИ „Професор Венко Колев“ се е превърнало отдавна в артистична емблема за цяла България.

Кратка история НУПИ „Проф. Венко Колев“ Троян е изготвена  от Лина Борджиева

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button