Непланирано прекъсване на електрозахранването в Община Троян

Непланирано прекъсване на електрозахранването в Община Троян и населените места на територията й

След гръмотевична буря и обилен валеж прекъсна електрозахранването в Община Троян, област Ловеч.

От централата на ЧЕЗ съобщават, че начало на прекъсването е 16.05.2021-17:38часа

Засегнати селища: ДОБРОДАН, ШИПКОВО, ТРОЯН, общ. Троян, БАЛАБАНСКО, ТЕРЗИЙСКО, общ. Троян, ВРАБЕВО, КАЛЕЙЦА, БЕЛИШ, ГОРНО ТРАПЕ, ЛОМЕЦ

Очаквано време за възстановяване на захранването: 16.05.2021 20:30 часа

По време на нормалната експлоатация на електрическите съоръжения е възможно да се появи непланирано изключване на елемент от разпределителната мрежа. Такива изключвания са непредвидими и могат да прекъснат електрозахранването на определен брой клиенти. Те обикновено са причинени от метеорологични събития, включително бури, проливни дъждове, снежни затрупвания, свличане на земни маси, наводнения, градушки, мълнии, заледявания и други. Непланирано прекъсване  можеда се дължи на повреда в подстанция, възлова станция или трансформаторен пост, повреда на кабелен и въздушен електропровод или на друго електрическо съоръжение, собственост на Дружеството или на държавния Енергиен системен оператор.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button