Община Троян остава най-прозрачната сред институциите

Повечето институции в Ловешка област са подобрили рейтинга си на активна прозрачност

Община Троян остава най-прозрачната сред институциите в областта, въпреки, че е слязла с три позиции надолу, според сравнителния рейтинг, като заема 17-то място, съобщава Даниела Балабанова от БТА.

Повечето институции в Ловешка област са подобрили рейтинга си на активна прозрачност. . Това сочат резултатите от традиционното годишно проучване на Програма „Достъп до информация“ /ПДИ/, чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт.
В периода 1 март – 29 април 2021 година ПДИ прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.
Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.
В рамките на проучването бяха подадени 563 електронни заявления с искане за предоставяне на актуализирания за 2020 г. списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015.
Нивото на прозрачност през 2021 бе оценявано с точки по 85 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 83 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет и 97 индикатора за общините.
Според сравнителния рейтинг Общините Тетевен и Угърчин са слезли две позиции надолу и заемат 33-то място в националната класация. След това е Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч, която се е изкачила с 98 позиции и заема 35-то място. На същата позиция е и Община Ябланица, която е била на 56-то място.
Със седем позиции нагоре до 43-то място е преминала Община Ловеч. След като Регионалната здравна инспекция се е изкачила с 93 позиции, заема 49-то място в класацията. На 58-мо място е Община Априлци, която е подобрила рейтинга си с 88 места. След нея е Община Луковит – на 60-то място. Три позиции надолу са Община Летница и Регионална дирекция по горите – Ловеч. Областна администрация – Ловеч, е на 67-мо място, или с със 108 позиции по-нагоре в сравнение с предходната година. С подобрен рейтинг е и Регионалното управление на образованието – Ловеч, което от 222-мо място е стигнало до 79-то. С най-лош рейтинг от институциите в Ловешка област е Областната дирекция на вътрешните работи, която е на 117 място, въпреки че се качила с 155 позиции.
Според рейтинга по общини, всички общински администрации са понижили прозрачността си.

Община Троян остава да е лидер и  е на 13-то място, при 11-то за миналата година. След това е Угърчин – на 33-то място, като преди е била на 26-то, а Тетевен от 22-ра позиция е слязла на 38-ма. Община Ловеч също има голям спад – от 36-то на 67-мо място. Община
Ябланица стремглаво слиза на 75-та позиция от 46-та. Община Априлци е минала с 6 позиции надолу до 85-то място, а Община Луковит заема 101-во, при 74-то преди година. Община Летница тази година заема 125-то място, което е с четири позиции надолу в сравнение с миналата година.

Според резултатите по индикатори всички институции в Ловешка област, без Областната дирекция на вътрешните работи, са публикували устройствения си правилник. Само Регионалната дирекция по горите няма качена в Интернет структурата на администрацията. Списък на услугите няма единствено Община Априлци. Всички общини имат проекти на нормативни актове, но само половината са публикували доклад на обществените консултации по проекти за нормативни актове.
Всички имат обособена секция „Достъп до информация“. Само Областната дирекция на вътрешните работи няма публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация. Годишен отчет за изпълнението по ЗДОИ има на страниците на всички институции, без Община Априлци.

Единствено Община Луковит и Регионалното управление на образованието не са посочили списък с категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на институцията.

За 2020 г. само общините Угърчин, Летница и Априлци са публикували годишни финансови отчети.

Община Троян остава най-прозрачната сред институциите в областт, автор Даниела Балабанова

Автор:
Даниела Балабанова

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button