Приключва реконструкция на уличното осветление

Приключва реконструкция на уличното осветление , съобщават от Община Троян.

Реконструкцията на уличното осветление е  в участъка на улица „Долно ливаде“ и улица „Сеновоза“ в гр. Троян, част от път III-357 (от кръстовището на Кози вир до разклона за мах Дудевска).

Резултатът от изпълнение на строително-монтажните работи е значително подобряване на видимостта и осветеността на местата на движение на пешеходци по тротоара и повишаване безопасността на движение на моторни превозни средства по пътя. С монтирането на модерните LED осветителни тела се постига добра енергийна ефективност и икономия на електроенергия.
Участъкът е с обща дължина 1321,6 м. Монтирани са 33 бр. нови стоманотръбни стълба с LED улично осветително тяло, с вграден катоден отводител за НН и с вграден, предварително програмиран димиращ LED драйвер, а в района на кръстовището на „Кози вир“ са демонтирани старите 5 осветителни тела с компактни луминисцентни лампи и са монтирани 9 бр. нови LED улични осветителни тела, с вграден катоден отводител за НН.

С димирането се цели постигане на икономия на ел. енергия и увеличаване живота на осветителните тела. Захранването на стълбовете с електричество се осъществява, както с въздушни линии, така и подземно в определени участъци от трасето. На всички стоманотръбни стълбове е изпълнено заземление.

Приключва  реконструкцията благодарение на изпълнителя на строително-монтажните работи е фирма „МИРЧЕВ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД, гр. Троян, област Ловеч, проектант – инж. Ангел Ангелов, а строителен надзор упражнява фирма „Трояконсулт“, гр. Троян. Стойността на обекта възлиза на 52074,84 лв.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button