Съобщение за „Преброяване на населението“

Съобщение за „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.“, получихме от  Общинска преброителна комисия – Троян.

Комисията обявява набиране на нови 15 преброители, включително резервни преброители.

В тази връзка желаещите да се включат могат да подадат заявление с изискуемите документи всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00 ч. в общинска администрация Троян, находяща се на адрес: град Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – Център за административно обслужване, в срок от 25 май до 10 юни 2021 г., включително.

Кандидатите за преброители трябва да отговарят на изискванията, посочени в „Указание за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори пo време на провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година“.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г.

Съобщение за „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.“ са приложени следните файлове

Заявление
Автобиография- образец.
Критерии.
Декларация за обработка на лични данни

Общинска преброителна комисия – Троян.

Източник
Общинска преброителна комисия – Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button