Стартира програма „Старт на кариерата” в Троян

Стартира програма „Старт на кариерата” за заетост през 2021 в Троян.  Община Троян (Ловешка област) обявява подбор на 1 (едно) работно място на длъжност „Младши експерт“ в Общинска администрация Троян за период от 12 месеца, финансирано по програма „Старт на кариерата“, в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2021 г.

Кандидатите за участие в програмата е необходимо да отговарят на следните изисквания:

• Да са младежи на възраст до 29 години, ненавършени до 30.10.2020 г включително

• Да притежават висше образование, съответстващо на посочено от работодателя, за заемане на конкретното работно място

• Да бъдат регистрирани в Дирекциите “Бюро по труда” като безработни или заети търсещи работа лица

• Да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование

„В срок до 19.05.2021 г., включително кандидатите подават в дирекции „Бюро по труда” по регистрация комплект документи със заявление за кандидатстване по програмата.
Дирекция „Бюро по труда“ извършва първоначален преглед на документите за съответствие на кандидатите с изискванията за заемането на съответните работни места по програмата и насочват към Община Троян за интервю всички лица, отговарящи на изискванията.
Община Троян ще информира кандидатите за датата, часа, мястото и начина на провеждане на интервюто за работа.
Пълният комплект документи e публикуван на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/).“

Кандидатите могат да получат допълнителна информация за работното място и документите за кандидатстване и на интернет-страницата на Община Троян: https://www.troyan.bg/bg/karieri.

Участието в Програмата е възможност младите хора да придобият първия трудов стаж по специалността си чрез 12-месечна работа в публична администрация.

B нeя мoгaт дa ce вĸлючaт бeзpaбoтни виcшиcти дo 29-гoдишнa възpacт, ĸoитo щe имaт възмoжнocт дa нaтpyпaт пъpвия cи тpyдoв cтaж пo пpидoбитaтa cпeциaлнocт.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button