Естетизиране на облика на Кооперативния пазар в Tроян

Естетизиране на облика на Кооперативния пазар в Троян е  нова фаза в проекта. Това се отнася и за прилежащата му територия.Естетизиране на облика на Кооперативния пазар в Tроян

На 1.06.2021 г. в гр. Троян се състоя среща с участието на кмета, зам. кмета, председателя на общинския съвет, главния архитект на Община Троян и проектанти, на която бе избрана и утвърдена концепция за промяна на облика на Кооперативния пазар.

Избраната концепция е плод на тримесечна съвместна работа и решава належащите проблеми на пазара: предоставя ясно разделяне на постоянната търговска част от пространството за временна търговия, необходимо за четвъртъчния пазар; дефинира посоките за автомобилния достъп и режимите на зареждане на търговските обекти; канализира пешеходния поток, като обособява кът за бързо хранене и кът за почивка; и разбира се, предлага нов облик на видно амортизираната материалната част.Естетизиране на облика на Кооперативния пазар в Tроян

Основно желание и цел на екипа е благоустроената пешеходна част да бъде едно от предпочитаните и най-приятни места за отмора и социален контакт, а обемно- пространственото решение за новото покритие да се превърне в емблема за града.

Важен акцент в бъдещата строителна инициатива е, че реализацията ще се извърши на етапи. Това ще даде възможност четвъртъчният пазар да не преустановява дейността си.

В голяма степен масивният сграден фонд ще се запази и сегашните наематели на пазара (ресторантьори и търговци) ще имат възможност да подновят мястото си в една модерна, инфраструктурно много по-добре обезпечена и значително по-привлекателна за клиентите среда. Етапното планиране ще осигури възможност и за етапно финансиране.
През следващата 2022 година ще се търсят средства за започване на първа фаза от планираните дейности.Естетизиране на облика на Кооперативния пазар в Tроян

Обща цел е в най-кратък срок троянци да се радват на нов разпознаваем и обичан Кооперативен пазар, който да привлича нови търговци, осигурява калейдоскоп от събития като еднодневни тематични изложения, фермерски пазари, представяне на гостуващи и местни производители и същевременно да бъде любимо място за покупки, отмора и посещение.

Естетизиране на на Кооперативния пазар

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button