Обявление за работа от  Община Троян

Обявление  за работа от  Община Троян, пл.”Възраждане” № 1

О Б Я В Я В А

Свободно работно място за длъжността Главен специалист „Снабдяване и организация по експлоатация и поддръжка на сгради“ в отдел „Счетоводство“ към Общинска администрация-гр. Троян – подбор по документи и събеседване с допуснатите кандидати.

I.Информация за длъжността:

Пълно работно време – 8 /осем/ часа.​

II. Изисквания за длъжността:

Образователна степен – Средно образование;
Професионален опит – 2 години минимален професионален опит, съгласно КДА;
Допълнителни умения – Компютърна грамотност /WORD, EXCEL, EMAIL/; умения за работа в екип и комуникативност.

III. Необходими документи за кандидатстване:

заявление за кандидатстване – свободен текст;
копие на документ за завършено образование;
копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
Основната цел на длъжността е експлоатация и поддръжка на сгради, материално-техническо осигуряване на работата на общинска администрация.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика в кабинет № 21 на Общинска администрация – гр. Троян.

Документите ще се приемат от 10.06.2021 година до 18.06.2021 година включително в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация Троян.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждане на събеседването.

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Обявление  за работа от  Община Троян, пл.”Възраждане” № 1  – от сайта на Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button