ВиК “Стенето” ще вдига цената на водата?

ВиК дружеството “Стенето”  Троян с управител инж. Тонимир Гечев е обявило предложение до КЕВР за ежегодно вдигане на цената на ВиК-услугите за периода 2022-2026 г. без да съгласува с кмета на Троян Донка Михайлова Това предложение  е публикувано  в два вестника Това научаваме  от поста Михайлова във Фейсбук страницата й. Тя пояснява, че дружествения договор на фирмата  по Чл. 14,(2),т.4 от дружествения договор на фирмата изисква ценовата политика на дружеството ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде съгласувана с кмета на общината. Право на Общинския съвет е да прецени счита ли за нормално подобна публикация да излиза, без съветът да е обсъждал темата.

Кметът пише още, че не намира икономическа логика да се планира цената на услугата да бъде вдигана и не подкрепя подобен план.

Ето и точно какво   написа Донка Михайлова:

„Без да бъде съгласувано с мен ВиК дружеството “Стенето” публикува във в. “24 часа” и в. “Троян 21” предложение до КЕВР за ежегодно вдигане на цената на ВиК-услугите за периода 2022-2026 г. Чл. 14,(2),т.4 от дружествения договор на фирмата изисква ценовата политика на дружеството ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде съгласувана с кмета на общината. Право на Общинския съвет е да прецени счита ли за нормално подобна публикация да излиза, без съветът да е обсъждал темата. Аз обаче не намирам икономическа логика при наличие на значителен финансов ресурс в дружеството и недостатъчно инвестиции (в програмата за водоснабдяване на малките населени места, канализация, асфалтиране на прокопани участъци и др.) да се планира цената на услугата да бъде вдигана ежегодно и не подкрепям подобен план.“

Тук трябва да припомним, че КЕВР  през месец май предложи цената на водата да бъде актуализирана с по-висока. Същото важи и за цената на електроенергията.

ВиК дружеството “Стенето”  Троян промени  цената на водата преди година. Сега отново внася предложение. Троянска община бе с най-ниската цена на водата спрямо други общини в областта.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button