За всички деца от Троян са осигурени места в детските градини

За всички деца от Троян са осигурени места в детските градини бе съобщено на редовната месечна пресконференция на Кмета на общината Донка Михайлова.

За учебната 2021-2022 г. на първо класиране за първа възрастова група в детските градини на територията на общината са приети 130 деца на възраст 3 години.

До 15 юни тече второ класиране. Свободни места за деца от първа възрастова група /3-годишни/ за учебната 2021-2022 г. има в: ДГ „Осми март“, ДГ „Буковец“, ДГ „Мир“, ДГ „Здравец“ и детските градини и изнесените групи в селата.

За всички деца от Троян са осигурени места в детските градини
Зам.-кмет Розалина Русенова
Към началото на учебната 2021-2022 г. по данни от директорите в детските градини ще бъдат обхванати 730 деца. Към 01.09.2020 г. обхванатите в детски градини са били 740.

С Решение № 258/26.11.2020 г. на ОбС – Троян (Ловеч) от м. януари 2021 г. 4-годишните деца подлежат на задължително предучилищно образование.

Родителите, които още не са записали децата си в детска градина би следвало да се обърнат към директорите на образователните институции и своевременно да осигурят задължителното предучилищно образование на децата си.

За всички деца от Троян са осигурени места в детските градини – видео

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button