ДГ „Синчец“ е първата иновативна детска градина за Троян

ДГ „Синчец“ в  Троян е първата иновативна детска градина в общината, одобрена по проект на Министерството на образованието и науката. Това е Националната програма „Успяваме Заедно“, модул 2: „Иновативна детска градина“. Освен троянската детска градина, за областта има още 2, в Ловеч и Луковит.

Екипът на детското заведение  разработва проекта, чиято цел е повишаване качеството на предучилищното образование и осигуряване цялостното развитие на детската личност чрез прилагане на иновативни образователни практики.

ДГ „Синчец“ е първата иновативна детска градина за Троянж
г-жа Виолета Маркова

С този проект се цели да се приложат иновативни STEM практики в обучението от четвърта възрастова  група- 27 деца. С това ще „модернизираме процеса на учене на новото поколение деца и ще им предоставим възможността да експериментират, наблюдават и прилагат получените знания в среда на днешния технологичен напредък чрез роботизирани помагала„, сподели пред репортер на Троян експрес и Областта.com, директорката на детското заведение г-жа Виолета Маркова.

Основната, ключова цел на проекта е: децата да експериментират, планират и постигат практически задачи.

Стем обединява отделни дейности и предполага  коопериране. Децата ще бъдат  в процеса преки участници „учене чрез игра и експерименти“. Ще бъде обърнат образователният процес в смисъла на STEM – не „от теория към практика“, а обратното – „от практика към теория“

ДГ „Синчец“ е първата иновативна детска градина за Троян
Занимания на въздух

Проектът е на стойност 3500 лв, като за целта ще бъде закупени дигитален микроскоп, фотоапарат и др.  Ще бъдат използвани дидактичните методи на Мария МОНТЕСОРИ, пръчиците на Кюнзинер и теглилките с практически действия.

Децата чрез фотоапарата ще заснемат всичко , което правят и по този начин ще откриват и синтезират информацията.

Включването на родители и общественост в проекта, което е един от приоритетите на детската градина, ще допринесе за по-емоционалното укрепване на доверието към образователната институция от страна на възрастните.

Повече за този проект чуйте  във видео файла  – подробното интервю с г-жа Виолета Маркова.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button