Мостът над река Бели Осъм е на етап – Акт 15

Мостът над река Бели Осъм,  който ще  е пътната връзка между път II-35 Троян – Ловеч и път III-357 Троян – Орешак е на етап –  Акт 15, съобщи за „Троян експрес“ инж. Николай Райковски, Началник на отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“ към Община Троян.Мостът над река Бели Осъм е на етап - Акт 15

Причина да потърсим инж. Райковски са многобройните писма  получени на редакционната поща от граждани на Троян, в които ни питат, кога ще бъде пуснат в експлоатация мостът над река Бели Осъм, пътната връзка за Троянския манастир и село Орешак.

Мостът над река Бели Осъм е на етап – Акт 15
Инж.Николай Райковски

Инж. Райковски сподели, че съоръжението (мостът) е на етап акт 15. Преди дни е минала комисия от Община Троян, АПИ и др., които са имали  малки забележки, но не са голям проблем и се  очаква се до няколко дни да бъдат отстранени.Мостът над река Бели Осъм е на етап - Акт 15

В същото време все още тече рехабилитацията  и подмяната на тротоарните плочи и бордюри  на  съществуващия път II-35 Троян – Ловеч   от АПИ. Отсечката е при входа на Троян и съвпада с улиците „Васил Левски“ и „Крайречна“ в града.

Мостът над река Бели Осъм е на етап - Акт 15
Лек автомобил премина през моста , без да бъде спрян от служители на фирмата – строител

При проверката установихме още, че има служители на изпълнителя на строителните дейности, определен от АПИ, които съблюдават да не преминават превозни средства по моста. Но се оказа, че някои  шофьори и водачи на конски каруци не спазват ограничителните знаци и табели и преминават по мостовото съоръжение, което все още не е пуснато в експлоатация.

Акт образец 15 е вторият от основните етапи за контрол по време на строителството (Акт 14, Акт 15 и Акт 16). Процедурата по издаване на отделните актове в строителния процес е описана в Наредба №3 към Закона за устройството на територията (ЗУТ).

Акт образец 15 служи за установяване на годността за приемане на строежа (етап/ част от него) от инвеститора, т.е. с Акт 15 се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно:

Накратко, с Акт 15 строителят предава строежа и цялата строителна документация на възложителя.

Въз основа на Акт 15 лицето, упражняващо строителен надзор съставя своя окончателен доклад.

На етап Акт 15 строителните дейности са приключили, но все още не е издадено разрешение за експлоатация на моста.

Мостът над река Бели Осъм е на етап - Акт 15
Ремонтните дейности по улица „Васил Левски“ Троян – път  II-35 Троян – Ловеч

Акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа се съставя от:

  1. възложителя;
  2. проектантите (по всички части на проекта);
  3. строителя;
  4. лицата, упражняващи строителен надзор по съответната част.
    След съставянето му, Акт 15 се подписва не само от компетентните длъжностни лица и  Агенция пътна инфракструктура, която се води собственик на мостовото съоръжение, т.к. се изгражда на републикански път.

За подписване на акт 16 (удостоверение за въвеждане в експлоатация) първо минава приемателна комисия, която тества отделните съоръжения, инсталации и т.н. След това се съставя протокол. И едва тогава, ако не бъдат отчетени отклонения от стандартите и отделните конкретни заложени изисквания, се издава заветният документ.

Самото разрешение за въвеждане на мостовото съоръжение в експлоатация  ще бъде дадено от специална Държавна приемателна комисия (ДПК), назначена от началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), която до няколко седмици ще направи своя оглед.

Комисията  ще провери дали обектът е годен да бъде въведен в експлоатация, а началникът ДНСК ще издаде разрешението.

Мостът над река Бели Осъм е на етап - Акт 15
Северният изход/вход на Троян

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button