Община Троян ще има 5 иновативни училища

Община Троян ще има 5 иновативни училища през новата учебна 2021/2022. За  община Ловеч са 4, община Луковит – 3,  община Тетевен – 2.

За Троян са ОУ“Иван Хаджийски“, СУ“Васил Левски“,  СУ „Свети Климент Охридски“,  ОУ“Васил Левски“ Орешак и в училището в село Черни Осъм

Това четем  в проекторешението, което е предложено от Министерство на образованието и науката. МОН ежегодно публикува за обществено обсъждане Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за съответната учебната година. Документи за новата учебна година се подаваха до 31 януари 2021 г.

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Мрежата от иновативни училища осигурява ясна и стратегическа посока, която променя фундаментално начина, по който България ще подготви училищата за XXI век. Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

Всяко училище имаше право да кандидатства само с един проект за иновации, в който можеше да включва множество елементи и видове иновации. Училищните проекти трябваше да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат включени в иновацията. Всеки проект бе разгледан от членовете на Комисията за иновативните училища към Министъра на образованието и науката.

Проектът на Решение на Министерски съвет за приемане на Списъка на иновативните училища за учебната 2021/2022 беше качен за обсъждане от 14.06.2021 до 14.07.2021 включително.

Тъй като не са постъпили възражения, предполагаме, че 14-те кандидатствали от област Ловеч училища ще останат и в окончателното Решение на МС.
Това са:
община Ловеч – 4
община Луковит – 3
община Тетевен – 2
община Троян – 5

Проекторешението може да видите ТУК

Докладът на Министъра на образованието може да прочетете ТУК

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button