Силно троянско участие в Петнадесети национални педагогически четения

Силно троянско участие имаше по време на петнадесети национални педагогически четения под надслов „Моето педагогическо ежедневие“ се проведоха в с. Рибарица, общ. Тетевен от 5 до 7 юли.

Силно троянско участие в Петнадесети национални педагогически четения
снимка; Община Тетевен

То беше открито от Кмета на Община Тетевен – доктор Мадлена Бояджиева. Тя поздрави присъстващите, като им пожела да продължат да обогатяват професионалната си компетентност, засилвайки мотивацията си за работа чрез обмен на добър педагогически опит. Да запазят духовността и хуманистичните си ценностни, подкрепени от безграничната им любов към децата.

Вече 15 години Център „Хуманна педагогика“ дава възможност начални учители от цялата страна да споделят своя професионален опит за реализиране на идеята „Да запазим усмивката в училище“. Вдъхновител на всички участници е проф. д-р Емилия Василева, подкрепяна от гл. ас. д-р Марияна Косева, старши експерт за обучението в начален етап г-жа Светла Христова РУО Ловеч, както и експерти в другите области.

От Троян с доклади участваха Антоанета Шошкова, Радиана Бояджиева и Диана Янкова от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Валентина Цочева от СУ „Васил Левски“( „Учене чрез действие. Наука за/с деца“), Миглена Апостолова от ОУ „Иван Хаджийски“(„Бел – Ланкастърски метод на обучение“), Олга Константинова от НУ „Христо Ботев“(„Мисия учител“) и Емилия Пауникова от СУ „Св. Климент Охридски“(„Компетенции на учителите за създаване на учебни ресурси в дигитална среда“ )

Силно троянско участие в Петнадесети национални педагогически четения
Всички участници в 15-тетите педагогически четения

Антоанета Шошкова и Радиана Бояджиева представиха доклада „Нашата диря в летописа на училището“, тяхната колежка Янкова –  „Интердисциплинарният подход в обучението по литература“.

„15 години на съзидание и проправяне на пътеки към сърцата на нашите деца. Години на подкрепа и отдаденост, на извисяване на духа, на разкриване потенциала и творческото себеразгръщане на всяко отделно дете. Години на професионални усилия за превръщане на училището в приемливо място за живот.“, споделяи в своето приветствие проф. д-р Емилия Василева.

Източник
Диана Янкова

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button