Разпореждане на областния управител за изземане на имот

Разпореждане на областния управител за изземане  на неправомерно  завладян недвижим имот, публична държавна собственост.

Става дума за около един декар в чашката на язовир Сопот в землището на с. Голяма Желязна, където е разположен снабден с електроенергия фургон и са изградени паянтови постройки.
По проблема е образувана преписка, има становище на Министерството на земеделието и горите, на което е предоставен за управление язовир Сопот, и постановление на Районна прокуратура – Ловеч, които възлагат на областния управител да извърши проверка на фактическото състояние и да предприеме действия по освобождаване на имота. Проверката на областната администрация от юни т. г. установява, че имотът се ползва не по предназначение и се държи без правно основание.

Доброволното изпълнение на заповедта на областния управител е със срок до 10 ч. на 23 август. В противен случай ще се пристъпи към принудително изпълнение, за което е назначена и нарочна комисия.
Заповедта е изпратена на ползвателя на имота, на община Троян, ОДМВР, МЗХГ, както и на Централната рибоопазваща организация – Стара Загора, сезирала прокуратурата за нарушението, която в жалбата си посочва, че е изпращала сигнали до общините Троян и Угърчин и до областната дирекция „Земеделие“, но отговори не са получени.
Контрола по изпълнението на заповедта за изземането инж. Славчев ще упражнява лично. Тя може да бъде обжалвана пред Административен съд –Ловеч.

Предстоят нови проверки по фактическото състояние на останалите държавни имоти край язовир Сопот и при констатиране на подобни нарушения, ще се пристъпи отново към принудително изземане.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button