Студентската работилница “НАСЛЕДСТВО С БЪДЕЩЕ”

Студентската работилница “НАСЛЕДСТВО С БЪДЕЩЕ” представи концепция за развитие на комплекса “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата — Орешак”.Студентската работилница “НАСЛЕДСТВО С БЪДЕЩЕ”

10.07.2021 — Вчера в Орешак бяха представени резултатите от студентската работилница “Наследство с бъдеще”, която през последната седмица работи по концепция за развитие на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата — Орешак”.Студентската работилница “НАСЛЕДСТВО С БЪДЕЩЕ”

По инициатива на Община Троян и управата на изложението, студентите от архитектурния факултет на Университета за архитектура, строителство и геодезия в София с научни ръководители д-р арх. Анета Василева и д-р арх. Емилия Кълева, пристигнаха в Орешака миналата събота, за проучат и анализират потенциала и проблемите на комплекса, да организират дискусия за потенциала му с местната общност и да изготвят концепция за бъдещото развитие на неизползваните му пространства на изложението.Студентската работилница “НАСЛЕДСТВО С БЪДЕЩЕ”
В рамките на една седмица, студентите събраха архивна и актуална документация и информация за състоянието на двете сгради, проведоха разговори с автора на архитектурата и управата на комплекса и организира публична дискусия върху идеите и предложенията си с представители на местната общност. Анализът и предложенията на креативния екип бяха организирани в два етапа и четири теми: идеи за подобряване на средата; идеи за развитие и използване на сградите; предложения за налагане на бранд на Изложението на основата на историческата му идентичност; и посоки за работа с хората за привличане на повече майстори и публики в изложението.
Екипът показа и цялостно функционално разпределение и организация на пространствата.Студентската работилница “НАСЛЕДСТВО С БЪДЕЩЕ”

За първи етап това включва: въвеждане на система от визуални маркери на входовете, развиване на визуалните връзки в комплекса, създаване на демонстрационна ракиджийница в палата 4 с гледка към Троянския манастир; идея за реконструиране на Палата 6 по подобие на останалите едноетажни палати; оформяне на покрито отворено пространство и сцена за фестивали чрез премахване на стените и запазване на оригиналната покривна конструкция на Палата 5 и временна рефункционализация на Палата 3 в брандиран бар за кафе и разхладителни напитки, които да се консумират под приятната лозница пред палатата.

Следващ етап би било свързано ландшафтно развитие и на периферните зони на комплекса, развитие на палата 9 в многофункционален център с място за детска работилница, кафе, книжарница и нов вход с връзка с вътрешността на комплекса, както и налагане на визуалната идентичност на Изложението като регионален бранд.
В обсъждането на проекта с представители на местната общност взеха участие хора от Орешака и Троян, керамици, майстори на дърворезба и иконопис, занаятчии и производители на типичните за района продукти и други културни институции в района като Природонаучния музей и читалището в Орешак. Те очертаха и няколко основни посоки за развитие на предложените идеи. Потвърдена бе нуждата от по-ясно обособен и видим вход и предложена идеята за пешеходна връзка с манастира през сливови градини. По отношение на събитията и съдържанието в Изложението, се обсъдиха възможности за по-активно участие на занаятчиите, повече събития с гостуващи занаяти и традиции от други държави и повече етнография и занаяти от района, които да бъдат представени по нов начин, в унисон с новата визия и цели на НИХЗИ. Обсъдени бяха и възможностите да се постигне държавен статут на национално изложение, което би допринесло с повече възможности за финансиране и по-добра работа с други държавни и европейски институции.
Благодарни сме за креативните идеи и задълбочената работа на младия екип, който работи изцяло безвъзмездно през последната седмица за развитие на потенциала, който имаме тук в Изложението в Орешак.”, каза Донка Михайлова, кмет на Община Троян.

Ще ползваме резултатите от тази работилницата за подготовката на конкретен план за действие, който ще включва краткосрочни и дългосрочни действия. Ще пристъпим към по-задълбочено експертно обсъждане на предложената концепция, развитие на бизнес-план, подготовка на процеса за проектиране и адресиране на различни финансови източници, с които можем да реализираме концепцията.”
Предстоящата 50-годишнина на Изложението, която отбелязваме тази година е стимул и мотивация да работим за реализация на тези смислени идеи, които съвпадат с нашата визия за развитие на НИХЗИ., добави Иванка Джабраилова, управител на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата — Орешак”. “В плана ни за отбелязване на годишнината ще влязат стратегически предложения като това за по-успешното брандиране на Изложението, по което можем да започнем работа веднага.”
Инициатор на работилницата е Община Троян, а организатори — Национално изложение на художествените занаята и изкуствата в Орешак, Катедра “История и теория на архитектурата” към Университета за архитектура, строителство и геодезия в София и неправителствената организация ГРАДОСКОП.

Проучването се провежда от студенти от архитектурния факултет на Университета за архитектура, строителство и геодезия в София като лятна учебна практика с научни ръководители д-р арх. Анета Василева и д-р арх. Емилия Кълева като част от научния проект към Център за научни изследвания и проектиране – ЦНИП УАСГ.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button