Високите дневни температури повишават пожарната опасност

Обявена е и „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури

Високите  дневни температури повишават пожарната опасност в горския фонд, така и в стопански и жилищни сгради, както и в земеделските земи, предупреждават от РСПБЗН – Троян.

Червеният индекс за пожароопасност означава, че са възможни бързоразпространяващи се много силни пожари, които са трудни за овладяване.
През последните години горските пожари нанесоха твърде големи щети. Гасенето на горски и полски пожари изисква много сили и усилия да бъде успешно.

Обявена е и „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури. Възникването на пожар в такива масиви се отличава с бързо разпространение на огъня, която може да обхване и близко стоящи сгради и горски фондове.
Със Заповед на кмета на общината от месец юни 2021 год. е забранено паленето на открит огън и използване на открити източници на огън в дворове, на по- малко от 50 метра от житните блокове, в близост и в горски насаждения.

От всеки гражданин намиращ се в пожароопасни местности се изисква да спазва правилата и нормите за пожарна безопасност по време на преминаване или престой в тях.

Ако сте очевидци на нарушения на противопожарните правила сигнализирайте компетентните органи на тел. 112 или директно на тел. 068668642. На тези телефони търсете помощ и при възникване на пожар или друга аварийна ситуация.

За повече информация посетете сайта http://pojarna.com/, уведомяват от Пожарната служба в  Троян.

Автор:
гл. инсп. инж. Петър Петров РСПБЗН гр. Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button