Актуална информация относно КОВИД кризата на територията на община Троян

Актуална информация относно КОВИД кризата на територията на община Троян представи Донка Михайлова, Кмет на Община Троян по време на месечната пресконференции с медиите.
43 активни случаи с COVID и 47 контактни лица има в момента в Троян и  В Белодробна болница –Троян са хоспитализирани 32 неусложнени случаи.
Болниците  са готови за прием на пациенти, осигурени са оборудвани легла, медикаменти, защитно облекло на персонала, има нужната кадрова обезпеченост.
„В постоянен контакт сме с управителите на лечебните заведения и координираме подготовката си.“, каза Михайлова
Тя поясни още, че към момента са разкрити 32 легла в „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести“ (СБАЛББ) Троян  съобразно Националния план за справяне с пандемията.
При трето ниво на заболяваемост (от 200 до 500 случаи на 100000 случаи) се предвижда да се  разкрият 13 легла, от които 10 за неусложнени случаи и 3 за интензивно лечение в Общинска болница и още  50 легла за неусложнени случаи в СБАЛББ.
Тя съобщи, че са проведени съвместни проверки на РУ на МВР и Община Троян и за периода от 23-27.08. – 21 на 17 търговски обекта и един обект с обществено предназначение са  направени са устни забележки за липса на маски.   Проверките продължават, като в екипите ще се включат и представители на РЗИ.
На 30.08. предстоят срещи на кмета на Общината с директорите на учебни заведения и директорите на детски градини за обсъждане на готовността за новата учебна година и предприеманите мерки за превенция на КОВИД. В ход са посещения на кмета на Общината във всички учебни заведения.
През следващата седмица ще бъдат дооборудвани здравните кабинети в училищата и детските градини с оборудване, обзавеждане и медикаменти за 11,5 х. лв.

Повече от  тази тема чуйте във видеоматериала

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button