Ежегодно нараства броя на произшествията за оказване техническа помощ

Ежегодно  в периода от 13.09.2021 г. до 19.09.2021 год. се провежда Седмица на пожарната безопасност във връзка с 14- ти септември – професионален празник на служителите от Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.
От Районна служба (РС) ПБЗН гр. Троян винаги дават отчет на извършеното  за периода 01.01.2021 год. до 31.08.2021 год.
Статистиката за произшествията на гасителния район към Районна служба ПЗБН гр. Троян е следната:
– Ликвидираните произшествия от троянските пожарникари са 226 броя, в  сравнение с предходни години са   204,4 бр.   На територията на община Троян са  204 бр. и   за община Априлци –  22 бр.
През 2021 година е загинал един възрастен гражданин при пожар в жилищна сграда в гр. Априлци.
– Регистрираните пожари с причинени преки материални щети през годината са 33 броя. От тях 20 броя са в жилищни и непромишлени сгради; 5 произшествия в промишлени обекти; 4 броя пожари в МПС; останалите пожари са в контейнери за сметосъбиране и съоръжения на открито.
– Запалванията на комини на жилищни сгради през годината са 61 бр.
– Възникналите пожари в сухи треви и храсти през годината са 40 бр.  – –  Загасени са 17 броя запалвания на отпадъци, застрашаващи унищожаване на движимо и недвижимо имущество в непосредствена близост.
Най-честите причини за възникналите пожари са: късо съединение – 12 бр.; небрежност при боравене с открит огън – 8 бр.; техническа неизправност – 5 бр.; неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди – 4 бр.;
Извършени са спасителни дейности за изваждане на пострадали пътници при 4 броя ПТП с автомобили.
Ежегодно нараства броя на произшествията за оказване техническа помощ – за 2021 година са регистрирани 49 броя. Такива са действията за отстраняване на опасни предмети – 24 бр.; отводняване – 4 бр.; оказване съдействие на други служби – 19 бр.; спасяване на животни – 1 бр.; други. Екипи на РСПБЗН гр. Троян взеха участие при гасене на горски пожари в с. Розино, общ. Карлово и на територията на община Ловеч.
Злонамерени лъжливи сигнали за пожар не са регистрирани. Отчетени са 8 бр. добронамерени повиквания при съмнения за пожар.
По линия на държавен противопожарен контрол на обекти в експлоатация и строежи са извършени 6 бр. комплексни проверки, 204 бр. контролни проверки, 302 бр. тематични проверки във връзка с кампанийни мероприятия. Констатирани са 300 бр. нарушения за които са съставени са 11 бр. акта за установяване на административно нарушение и 67 бр. разпореждания. В службата са издадени 26 бр. становища за съгласуване на инвестиционни проекти. Проведени са занятия 5 бр. с 265 бр. деца и ученици, 10 бр. занятия в обекти с 65 бр. участника.

През периода е извършена широкообхватна информационно-разяснителна кампания свързана с предотвратяване на пожари по време на отоплителния и засушителен период, национални и официални празници, жътвена кампания, както и проведени обществени мероприятия с масов характер

При възникнали въпроси в областта на пожарната безопасност, може да се ползва email: fscp-rs-troyan@mvr.bg

 

Автор:
НАЧАЛНИК РСПБЗН - ТРОЯН: ГЛ. ИНСПЕКТОР ИНЖ. ПЕТЪР ПЕТРОВ

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button