Фондация ФАЕЛ подпомага българските занаятчии

По инициатива на фондация ФАЕЛ се организира проект „Подкрепа на малки дружества и  предприятия (МДП), занимаващи се с традиционни занаяти 2021“.

В проекта участват занаятчии, който се занимават с различни занаяти – керамика, мебели, скулптури от дърво и др. Проектът е разпределен на няколко етапа – като един от етапите се проведе на тазгодишния панаир на занаятите в с. Орешак (община Троян). На него занаятчиите имаха възможност да продават своята продукция на щанд, финансиран от фондацията, а също така да правят и различни демонстрации. Много хора проявиха интерес и се престрашиха да се пробват на точарското колело. Оказа се, че работата не е лесна и трябва много време и постоянство, за да станеш истински майстор.
Предстоящите етапи от проекта са посещение на участниците на изложения на традиционните занаяти във Велико Търново и в Габрово (Етъра), целящи запознаване с добри практики и обмяна на опит. Фондацията е подготвила за участниците също така обучение по бизнес планиране, финансиране и маркетинг.

Фондация ФАЕЛ е основана на 7.12.1995 г. в гр. Ловеч съгласно Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за техническа помощ с цел подпомагане на селското стопанство чрез изграждане на преработвателни и обслужващи предприятия. По-късно диапазона на подпомаганите фирми е разширен и включва малките и средни предприятия, преработващи природни ресурси и допринасящи за устойчивото развитие.

Досегашната дейност на фондацията може да се раздели на три периода. Фондацията съсредоточава усилията си в региона на Ловешка и Габровска области и в долината на р. Арда (Смолянска област) – (1995 – 2000).

Вторият етап обхваща периода от 2001 до 2008 г. През този период дейността на фондацията се концентрира в Ловешка, Габровска, Великотърновска, а от 2003 г. и в Плевенска области. са Включват се и три общини от Южна България – Казанлък, Карлово и Павел Баня.

След 2009 г. Фондация ФАЕЛ продължава традициите на тези споразумения с ШАРС.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button