Изпълнението на програмата за енергийна ефективност на жилищата

Изпълнението на програмата за енергийна ефективност на жилищата – представя г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян.

Припомняме, че през месец септември 2020 г. финансиране по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ на ОПРР 2014-2020 г. получиха 10 бр. сгради на територията на гр. Троян, включващи 329 бр. самостоятелно жилища и 9 бр. партерни помещения, в които се извършва стопанска дейност.
Към настоящия момент, активно се работи по седем от десетте сгради, при които строителните дейности бяха открити в периода м. април – м. юни.
В напреднал етап на изпълнение, между 50% и 80% от общия обем на работите, са дейностите по шест сгради – бл.11 „Хисар“ и бл. „Машстрой-2“ в ж.к. „Лъгът“, бл. „Строител-2“, бл.5 в ж.к. „Младост“, сграда в ж. к. „Черногор“ №16, 18, 20 („Арда“, „Марица“, „Тунджа“) и на ул. „Христо Ботев“ №105-107. За посочените сгради, с изключение на последната, дограмата е сменена изцяло, положена е топлоизолацията по фасадата на сградите, в значителна степен е изпълнена мазилката, както и топло и хидроизолация на покриви, където това е допустимо по процедурата. В голяма степен е изпълнено енергийно ефективно осветление в общите части на сградите. Довършва се топлоизолацията по таваните на сутеренните помещения. Предстоят дейности по вътрешно обръщане на сменената дограма и възстановителни дейности по общите части.
За ж. к. „Младост“, бл.2, строителството е изпълнено на около 20%. Взети са размери на дограмата, която в момента се изработва. Полага се външна топлоизолация по фасадата на сградата.
За останалите три сгради (бл. „Балкан“ на ул. „Опълченска“, бл. „Стенето“ на ул. „Пенчо Хаджинайденов“ и бл.12 в ж.к.“Лъгът“) строителството се очаква да бъде открито през първата половина на м. септември.
За първите две сгради причината за това са процедурите за обществени поръчки, при които при първото обявяване постъпиха оферти, които не отговаряха на обявените от Общината условия, за третата сграда – високата ангажираност на избрания изпълнител, който се очаква дотогава да приключи дейностите по други два блока – „Хисар“ и „Строител-2“.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button