Награждават проф. Цочо Бояджиев с орден „Стара планина“

Награждават троянецът  проф. Цочо Бояджиев с орден „Стара планина“  първа степен. Това бе едно от решенията на служебния кабинет , взети на  редовното заседание днес

С това си решение  Министерският съвет предлага на президента проф. Цочо Бояджиев да бъде награден с орден „Стара планина“ първа степен (без лента и без мечове), за неговия изключителен принос в областта на науката и културата и по повод навършването на 70 години.
Цочо Христов Бояджиев е роден на 25.09.1951 г. в Троян. През 1976 г. завършва философия в университета ,,Св. Климент Охридски“ София . Има специализации по психология и българска филология. От 1992 г. е професор по история на философията. Бил е ръководител на катедрата по история на философията във Философския факултет на СУ. Като стипендиант на фондация „Александър фон Хумболт“ специализира в Германия, Италия и Унгария.
В началото на 80-те години на 20 век проф. Цочо Бояджиев полага основите на известната Българска школа по философска медиевистика. Той има изключителен принос за създаването и укрепването на международния престиж на професионалната философия в България. Компетентното му участие в множество международни форуми и проекти насочва вниманието на международната изследователска общност към българската научна практика.
Проф. Бояджиев е и съосновател на Европейския висш колеж за антична и средновековна философия, както и член на няколко европейски академични институции, сред които Международното Платаново общество, Европейската академия на науките и изкуствата, Берлинското научно общество. Автор е на множество монографии, статии, студии и превод

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button