Областният управител разпореди изземане на имот на КНСБ в Троян

Областният управител разпореди да се изземат от КНСБ два недвижими имота – частна държавна собственост, разпореди областният управител инж. Светослав Славчев. Единият имот е в Ловеч на бул. „България“ 10, а вторият в Троян на ул. „Г. С. Раковски“ 1 – бивш клуб за синдикална дейност.

Причината е, че имотите се владеят без правно основание и се ползват не по предназначение.Областният управител разпореди изземане на имот на КНСБ в Троян

Имотът в Троян – частна държавна собственост, в Троян, за който фактическа проверка установява, че се ползва като питейно заведение – бар-клуб „Библиотеката“.
Имотът в Ловеч представлява трети етаж от триетажна сграда, включващ стаи, сервизни помещения, зала, килер, коридор, фоайе, и две избени помещения, както и приземен етаж. При фактическа проверка на място е установено, че приземният етаж е отдаден под наем на трето лице за осъществяване на търговска дейност (питейно заведение), което е в противоречие със Закона за държавната собственост.

От друга страна, за регионалната структура на КНСБ – Ловеч, не е налице валидно учредено право на ползване. За да бъде налице законово предоставяне за ползване на имот – частна държавна собственост, на синдикална организация, е необходимо да се изпълни законова процедура, която да приключи със сключване на договор между областния управител и представители на съответната организация, а такъв към момента няма.

В заповедите за изземане на имотите е определен срок за доброволно изпълнение – до 10 ч. на 7 септември – за Ловеч, и до 10 ч. на 9 септември – за Троян. Ако това не се случи, е насрочено принудително изпълнение на заповедите по административен ред – на 8 септември (10 ч.) за Ловеч и на 10 септември (10 ч.) за Троян, като са назначени комисиите за това.
Двете заповеди подлежат на обжалване пред Административен съд – Ловеч, контрола по изпълнението им областният управител ще упражнява лично.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button