Резултатите от матурите в 12 клас на троянските училища

Резултатите от матурите в 12 клас показаха, че  от  СУ „Васил Левски“ Троян – 4.72  е на второ място в областта по среден успех на Държавните зрелостни изпити (ДЗИ),  а троянското  СУ „Свети Климент Охридски“ със успех  4.39  е на 4-то.Резултатите от матурите в 12 клас на троянските училища

През 2021 г. задължителната матура по Български език и литература (БЕЛ) показа значителни разлики между регионите в България. Явилите се в столицата са най-много – 9,3 хиляди, следвани от над двойно по-малко зрелостници в области Пловдив, Варна и Бургас. Най-малко пък са в област Видин – малко над 500 ученика, а в общо 12 области държалите матура са под хиляда.Резултатите от матурите в 12 клас на троянските училища

Слабите оценки по български език и литература са по-малко отколкото през предходните две години, но броят им продължава да бъде твърде висок – 3331. По-малко в сравнение с предходната година обаче са и отличниците по този предмет – 5732, което е спад спрямо 2020 г. (6283).

Средният успех на държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по БЕЛ в страната през 2021 г. е „Добър 4,14“, което е под, но близо до средната стойност през 2020 г. и по-високо от резултата през 2019 г., която беше изцяло с присъствено обучение.Резултатите от матурите в 12 клас на троянските училища

В 12-те области с намаление на средния успех влиза и област Ловеч с 4.13,  най-голямо е влошаването в Софийска област.Резултатите от матурите в 12 клас на троянските училища

На втората задължителна матура в България – по избираем предмет – са се явили 33 962-ма, или 94% от заявилите.

Пълни отличници в страната от двата задължителни изпити са 39 зрелостници.

За  община ТроянРезултатите от матурите в 12 клас на троянските училища

Общо явили се на матура са били 312 зрелостника и средният успех от всички държавни зрелостни изпити е 3.97. (Тук не е включен резултатът на НУПИ от второто ДЗИ)

С най-висок  среден успех от ДЗИ е  Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ – 5,24  в Ловеч, следвана от  СУ „Васил Левски“ Троян  – 4.72, Природо-математическата  гимназия – 4.42,  СУ „Свети Климент Охридски“ Троян –  4.39, СУ „Свети Климент Охридски“ Ловеч – 4.04 и  СУ „Георги Бенковски“ Тетевен е  3.98, Национално училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев “ – 3.97, Средно училище „Васил Левски“ Черни Осъм  – 3,48  ПГМЕТ „Акад. Ангел Балевски“ – 3.27

Резултати по отделните предмети

По  Български език и литература(БЕЛ)  са се явили  188 троянски абитуриенти  и средният успех е 4,14, съотносим със средния успех  за страната. 

На матурата  по математика  са се явили  17 зрелостници със среден успех – 4,60.  По История и цивилизация (ИЦ) – 2-ма, успех 4.61, География и икономика (ГО)- 37 – 3.46, Философия(ФИЛ) – 4 – 4.83, Биология и здравно образование (БЗО)- 6 – 4.60.

По Английски език (АЕ) са се явили  – 57 и успехът е 5.39 , а  по Испански  (ИЕ) –  1 с успех 3.97.

По 2-ро  ДЗИ или ДИ за степен от професионална квалификация средният успех е 4.19 от общо явили се 124 зрелостници от Троян

Резултатите от матурите на територията на община Троян са предоставени  от Регионално управление на образованието (РУО) – Ловеч.Резултатите от матурите в 12 клас на троянските училища

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button