Специалисти в социалната политика от Германия посетиха Троян

Специалисти в социалната политика от Германия бяха на работна визита в Троян на 6 и  7.08. т.г. и останаха много доволни от социалните дейности, които се развиват в града.Специалисти в социалната политика от Германия посетиха Троян

През 2017 и 2018 г. представители на Община Троян посетиха социални услуги и социални предприятия в Германия по покана на г-жа Петя Демирена и г-жа Росица Христова, управители на „Хуманност и Дълголетие“ ООД гр. София, партньор на общината при предоставянето на социални услуги. Домакини на визитата бяха Internationaler Bund.

Визитата продължи в партньорството между двете неправителствени организации Internationaler Bund и Фондация „Слънце за всеки“, представлявана от г-жа Демирева и г-жа Христова.

Ролята на Община Троян в това партньорство е осигуряването на материалната база (безвъзмездно), в която да реализират своят проект двете партниращи си организации.

При тазгодишното посещение от страна на чуждестранния партньор бяха организирани срещи в отдел „Социална и здравна политика“ и в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства гр. Троян“.

Представена бе работата на отдела при предоставянето на социална подкрепа и социални услуги, като детайлно бяха представени услугите, които се предоставят в домашна среда и интегрираните здравно-социални услуги. Споделено бе виждането на общината за развитие на социалните услуги в дългосрочен период и услугите, които в момента общината изгражда – Центъра за подкрепа на лица с умствена изостаналост и Центъра за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания, специалистите и техните семейства в недостроената част на новата поликлиника, както и Центъра за подкрепа на лица с психични разстройства в с. Дълбок дол.

При посещението в Дневния център за деца и младежи в града, колегите от Германия видяха материалната база, както и пряката работа на специалистите с потребителите. Показахме нашите дейности по трудотерапия. Представено бе подкрепата, която центъра оказва на младежите за намиране на работа – сгъването на опаковъчни кашони за продукция на КОПА ХИДРОСИСТЕМ гр. Троян, за която младежите получават от фирмата възнаграждение. Представена бе и идеята, с какви продукти младежите от центъра ще участват на предстоящия Фестивал на сливата през тази година и подготовката за това.

Специалистите от дневния център представиха новия програмен продукт за добавена реалност и помощните материали към него, подпомагащ менталното развитие на децата, който центъра получи като дарение от ТСД СЪРВИСИС ООД гр. Троян. Използваме възможността отново да благодарим на семейството на г-н Гачевски за това дарение и усмивките, които подариха на децата и младежите с увреждания за 1-ви юни с организираното и финансирано от тях тържество с анимация.

Колегите от Internationaler Bund – Кристияне Бюркле и Румяна Тодорова,  бяха впечатлени от развитието на общината в сферата на социалните услуги и политики за хората с увреждания през последните години.

Самата Кристияне Бюркле сподели пред репортер на Троян експрес, че е много доволна и очарована от това, което се е направило за толкова малко време  тази насока. „Много се радвам, хората с увреждания в крайна сметка  намират своето място и признание в обществеността„, каза тя

Г-жа Бюркле сподели също , че Марияна Николова, началник отдел „Социална и здравна политика“ е запозната и е приложила в модела, които е видяла в Германия по време на  посещенията й и срещите с колегите от Internationaler Bund. Също така  колегите , които работят по проекта са успели за година и половина да намерят клиенти и  да мотивират клиентите си.

Много ласкаво се изказа немската гостенка за проекта, за превръщане на недостроената поликлиника в Троян  –   в център за хора с увреждания, „защото те имат нужда от това“, завърши Кристияне Бюркле.

Марияна Николова подчерта, че  начина на организация и финансиране на социалните услуги в двете страни е различно, но Община Троян остава ангажирана с проблемите на хората с увреждания и в търсенето на възможности за прилагането на различни и иновативни политики на местно ниво.

Интервюто с Кристияне Бюркле и Румяна Тодорова

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button