Йонета Радоевска: Ние не можем и не бива да останем изолирани

Йонета Радоевска на  проведеното  Отчетно–изборно събрание на Общинската организация  на СИБ-Троян каза:  Ние не можем и не бива да останем изолирани.

То се проведе на 29.07.2021г.в Центъра за хора с увреждания – Троян.

Организацията е доброволна и броя на членовете,  около 200 човека  с всяка изминала година намаляват, особено след създалата се обстановка с вирусната епидемия с ковид 19. Там членуват инвалиди с  ТЕЛК от 50% до 70% инвалидност- 36 човека, от 71%-90% 79  ,над 90% без чужда помощ -18 човека, 90% с чужда помощ 53-ма, доброволни членове без решение наТЕЛК –  13. Всяко лице навършило 16 годишна възраст и има епикриза на ТЕЛК може да членува в организацията стига да няма психично заболяване.

Бяха изслушани  и приети  отчетните доклади за дейностите на Общинската организация  на контролно-ревизионната комисия. Йонета Радоевска  предложи на членовете и  проекто–насоките за дейността през следващите 5 години на организацията.

Проведе се избор за ръководство. С единодушие старото ръководство бе преизбрано – Йонета Василева Радоевска, Ганка Минкова Ангелова, Светлана Сергеевна Николова, Петранка Петкова Ночева, Анка Георгиева Узунова. Контролно- ревизионната комисия е  в състав – Донка Рашкова Иванова, Митка Краева Христова, Илия Василев Гунешки
Решено бе чрез гласуване  Радоевска  да е старият – нов председател на общинската организация. Бяха  избрани делегати за регионалната конференция на регион –Ловеч, която  се проведе днес. Избрани в ръководството на Регионалната Организация на СИБ, са Йонета Радоевска – член на Управителния съвет и Петранка Ночева-член на Контролно ревизионната комисия . За Общото отчетно -изборно събрание на СИБ -София , което ще се проведе през м. Декември 2021г. бяха избрани председателката на троянската организация и  Иван Лазаров от Ловеч .

В точката –  други –  беше акцентирано  към насочване приоритетите си към категорично противопоставяне на опитите за ограничаване на социалните права и преференции на хората със специфични потребности. Някои непопулярни решения в здравеопазването и пенсионното осигуряване забавиха с години постигането на европейските критерии и условия за живот на хората с трайни увреждания.

Един от важните проблеми е „социалната интеграция” на инвалидите в обществото. Делегатите на събранието споделиха, че
‘Ние не можем и не бива да останем изолирани. Непрекъснато контактуваме с други организации и сдружения и обменяме опит.
Най-важната институция остава за нас общината и местната власт. Без общинска администрация ние няма да можем да съществуваме.
Независимо кой ще бъде на власт, трябва да прави така, че да улесни живота на хората в неравностойно положение.“

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button