Започна активната строителна дейност в Троян

Започна активната строителна дейност по капиталовата програма на Община Троян в селата.

Обектите, по които се работи или предстои започване на работа са  в Орешак, Дебнево, Врабево, Добродан и Длъжковско, сподели кметът на Община Троян Донка Михайлова. Започна активната строителна дейност в Троян

Тази година в програмата за ремонт на улици са предвидени 820 хил.лева, което представлява 57 % от общо разчетените средства за ремонт улици в общината, като за 2020 г. тези средства са били 325 хил. лева. За ремонт на общинска пътна мрежа ще вложим 503,8 хил.лева за пътища в района на Белиш, Гумощник, Терзийско, Горно Трапе, Орешак, Черни Осъм, Врабево, Ломец и Балабанско. Програма за възстановяване на читалищните сгради включва строителни дейности в Орешак, Старо село, Чифлик и Борима. Здравните служби в Дълбок дол, Калейца, Бели Осъм и Балканец също са част от строителната програма. Ремонт на сгради общинска собственост /пенсионерски клубове, кметства и др./ ще бъде извършен в Шипково, Чифлик, Ломец, Дълбок дол, Добродан, Дебнево, Врабево, Гумощник, Черни Осъм и Голяма Желязна. „Бюджетът удовлетвори всички искания на училища и детски градини за основен ремонт на сградния фонд. Отново проблем е закъснение в подмяна на водопроводната мрежа в пет села /Врабево, Добродан, Чифлик, Калейца и Терзийско/, което се надявам да бъде преодоляно от ВиК-оператора.“, казва още Михайлова.  Започна активната строителна дейност в Троян

По време редовната сесия на Общински съвет Троян, Донка Михайлова отговори пред съветниците  на въпрос на кога ще бъдат изградени тротоарите в троянския квартал Велчевско. Засега предстои само  изграждане на бордюрите по улица „Васил Левски“ в  квартала (в третия  видеомтаериал)

Видеоматериалите са от 31.07.2021 г.


Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button