15 % от населението на област Ловеч преброено електронно

15 % от населението на област Ловеч вече е преброено електронно. Това обяви днес на пресконференция Цветозария Гатева, началник-отдел „Статистически изследвания“ – Ловеч, към ТСБ Северозапад. Преди това се проведе заседание на областната преброителна комисия, на която Гатева е секретар, председател е зам.-областният управител Милко Недялков.

15 % от населението на област Ловеч преброено електронно На заседанието бе докладвано свършеното досега в процеса по преброяването на населението и жилищния фонд и какво предстои.
Определени са преброителите, контрольорите и резервите в осемте общини на областта, проведени са обучения. С тях са сключени договори, в които са посочени правата и задълженията им, както и срока на изпълнение. Преброителите са получили пакети с маска, дезинфектант, торбичка и химикалка, кутии с преброителни материали, както и примерно попълнени карти. Контрольорите са организирали срещи с преброителите.
Всички преброители са започнали работа на терен на 18 септември в 8.00 ч. Не е започнало броенето само в преброителните участъци, които са втори, трети или поредни за един и същ преброител. Преброителите са общо 470, а преброителните участъци 773. Затрудненията идват в местата, където сградният фонд е пръснат в местности или е в планинската част – заради отдалечеността. Но основният проблем си остава притеснението на преброителите предвид пандемичната обстановка, затова има и отказали се. В община Априлци в два участъка няма започнато броене заради отказ на преброителите на 18 септември, а в община Ловеч двама преброители са карантинирани и карантината им изтича на 2 октомври, ден преди края на преброяването. Затова и процесът по набиране на преброители продължава и в момента, особено там, където вече са използвани и резервите.
Успоредно с това върви и електронното преброяване, което беше удължено до 30 септември. Ако преброителят попадне на домакинство, което твърди, че ще се преброи електронно, той не го посещава до 30 септември включително. Иначе преброителите вече са получили кодовете, генерирани от системата за електронно преброяване. При посещение в дома те проверяват дали последните три цифри от този код, които показват броя на преброените в домакинството, отговарят на фактическото положение и попълват хартиена карта за сградата и жилищата в нея – данни, които не фигурират в електронния вариант.
До днес електронно са се преброили 18 286 жители на област Ловеч, които обитават 8327 домакинства. Преброените жилища са 7517.15 % от населението на област Ловеч преброено електронно

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button