Награждават проф. Стоян Караиванов с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

Той възпитава истински музиканти! Не просто валдхорнисти.

Награждават проф. Стоян Караиванов  – валдхорнист и преподавател в АМТТИ – Пловдив за орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие.

Министерският съвет предлага на президента да награди проф. Стоян Караиванов с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, за неговите заслуги за развитието на музикалното изкуство и културата.
Проф. Караиванов е първият български преподавател по духови инструменти. Създадената от проф. Караиванов многобройна учебно-методична, художествена и теоретична литература за подрастващите валдхорнисти – ученици и студенти, се ползва във всички специализирани средни и висши училища в страната, както и в много музикално- образователни центрове и учебни институции в чужбина. Над 150 заглавия на негови авторски трудове са публикувани в Нидерландия, Германия, САЩ. Проф. Караиванов е провеждал и майсторски класове и квалификационни курсове в Русия, Полша, Беларус, Румъния и Гърция. Участвал е в специализирани национални комисии за изработване на дългосрочни образователни концепции, учебни планове и програми за средните и висшите музикални училища в страната.
Голяма част от възпитаниците на проф. Караиванов са лауреати на национални и международни конкурси и работят в престижни оркестри в Европа, САЩ, Южна Америка, Азия и Африка.
Паралелно с преподавателската дейност проф. Караиванов концертира като солист и камерен изпълнител.

Той е първият български валдхорнист със солови концертни изяви, с радио и телевизионни записи и излъчвания.

Роден през 1941 г., и преподава вече няколко десетилетия валдхорна в Музикалното училище и в Музикалната академия в Пловдив. Възпитаниците му се нареждат сред най-добрите български инструменталисти и имат извоювани много награди по различни международни конкурси.

От няколко години заслужено носи титлата „академик“ на Българската академия на науките и изкуствата.   Създател на различни пособия за валдхорна.
Нетърпим към лъжата и фалша, така добре известна на възпитаниците му.

Той е перфекционист спрямо звукоизвличането, граничещ с болезнена непримиримост.

Той възпитава истински музиканти! Не просто валдхорнисти.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button